Zlatá mince 5000 Kč Městská památková rezervace Jihlava 2021 STANDARD 15,55 g

Emise 3100 ks

Česká národní banka emituje v letech 2021 až 2025 zlaté půluncové mince (15,55 gramu) s nominálem 5000 Kč. Jedná se o pětiletý cyklus deseti mincí, tematicky zaměřených na městské památkové rezervace České republiky.
Druhou v pořadí je zlatá mince s motivy a artefakty města JIHLAVA.

Číslo výrobku
15020JIH-B.K.
Čistá hmotnost (g)
15,55 (1/2 Oz)
Celková hmotnost (g)
15,55 (1/2 Oz)
Ryzost
999,9/1000
Nominální hodnota
5000 Kč
Průměr (mm)
28
Rok ražby
2021
Datum emise
5. 10. 2021
Náklad (ks)
3100
Emitent
Česká národní banka
Země původu
Česká republika
Balení
etuje plastová
Prodejní cena s DPH:
21 850 Kč / 864,19 €
Sazba DPH 0 % (osvobozeno od DPH)
Aktuální výkupní cena 0 Kč / 0 €
Hlídat produkt
V této chvíli nelze provést objednávku investičních kovů. Důvodem je nemožnost zafixování aktuální tržní ceny kovů mimo čas obchodování. E-shop bude znovu otevřen první pracovní den od 8 hodin.

Popis mince
Zlatá mince Městská památková rezervace - Jihlava standard 1/2 Oz je vyražena ze zlata o ryzosti 999,9/1000, obsah zlata je 15,55 gramu, nominální hodnota 5000 Kč.
Mince se razí ve dvojím provedení - proof (špičková kvalita) a standard (běžná kvalita). Ryzost zlata je u obou provedení stejná, mince se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf matován, hrana hladká. Mince běžné kvality nemají leštěné plochy, hrana je vroubkovaná. Průměr mincí je 28 mm, síla 1,85mm, hmotnost 15,55 g.

Ražba mince Jihlava je realizována podle vítězného návrhu Luboše Charváta.
Na líci mince je ztvárněna postava anděla, který drží městský znak v jeho barokní podobě.
V hlavové části a po stranách mince jsou zakomponována heraldická zvířata Čech, Moravy a Slezska z velkého státního znaku, ve spodní části je nominál mince 5000 Kč. Po obvodu mince jsou nápisy MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ČESKÁ REPUBLIKA.
Rub znázorňuje propracovanou koláž architektonických památek městské památkové rezervace (socha Panny Marie z morového sloupu na Masarykově náměstí, kostel sv. Ignáce z Loyoly, část gotického opevnění s bránou Matky Boží a kostel sv. Jakuba Většího). Nápis MĚSTO JIHLAVA 2021.
Mince je samostatně uložena v plastové etuji s logem ČNB. Ke každé minci je dodána katalogová karta červené barvy, na níž je uveden podrobný popis mince včetně jejího plastického vyobrazení.

Prohlédněte si také zlatou investiční minci Městská památková rezervace Jihlava špičková kvalita.


Městská památková rezervace Jihlava

Městská památková rezervace Jihlava (dále „MPR Jihlava“), prohlášená Výnosem MK ČSR
ze dne 29. 3. 1982, patří svou rozlohou (cca 40 ha) a počtem památek k nejrozsáhlejším
urbanistickým souborům v ČR. Účelem prohlášení historického jádra města Jihlavy
za památkovou rezervaci bylo zabezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu jako významnému souboru památek architektury a období rané i pozdní gotiky a renesance i jako urbanistickému celku bývalého horního města s významným středověkým půdorysem a vynikajícím prostorem náměstí, které dokládají vyspělou úroveň jejího urbanismu. Řešené území sleduje s přesahem průběh zachovaného středověkého opevnění, vyjma severních úseků. Nachází se v centrální části Jihlavy a mírně se svažuje jihovýchodním směrem k údolí říčky Jihlávky a Koželužského potoka. Od roku 1985 má MPR Jihlava i své ochranné pásmo.

Zástavba dnešního centra Jihlavy na pravém břehu řeky Jihlavy začala živelně vznikat
cca od 20. let 13. století, paralelně s postupným přesunem těžiště původní osady z levého
břehu v okolí kostela sv. Jana Křtitele. S počátky zástavby dnešního historického centra je
spjat příchod dvou katolických řádů do města – Minorité budovali svůj klášter s kostelem
na západní straně (při dnešní ulici Matky Boží) a Dominikáni si zvolili své místo
na severovýchodním skalním ostrohu nad řekou. Nedlouho poté vznikal i další významný
chrám, později farní kostel sv. Jakuba Většího na jihovýchodě nad svahem k řece Jihlavě
(dnes vyhlášen národní kulturní památkou). Trojice unikátně zachovaných kostelů
ze 13. století představuje významnou ukázku raně-gotické sakrální architektury u nás.
O vysokém stupni tehdejší kultury ve městě svědčí dvě zachovalé jihlavské plastiky
z krásného slohu ze 14. století - socha sv. Kateřiny a Pieta. Vrcholem gotického sochařství je monumentální Přemyslovský kříž z Jihlavy (dnes v expozici Strahovského kláštera), cennými literárními památkami z počátku 15. století jsou také bohatě iluminovaný rukopis - kodex Jana z Gelnhhausenu a Zbraslavská kronika. Přiznání práv městu a zároveň pravidla pro jeho výstavbu deklaroval jihlavský stavební řád, vydaný Přemyslem Otakarem II v roce 1270, jedná se o pravděpodobně nejstarší dochovanou listinu tohoto druhu v českých zemích. Jihlavským se dostalo práva, mimo jiné: “aby domy, ať byly postaveny kýmkoli, o nichž by se dalo soudit, že jsou k neprospěchu nebo škodě zmíněného města, byly úplně zbourány a aby napříště nebyly stavěny žádné domy, jejichž stavbu by nepředcházela rada a souhlas výše řečených měšťanů.”

V 70. letech 13. století bylo napsáno jihlavské městské a horní právo, respektované celá další staletí. Kromě stříbrných dolů bývala v Jihlavě do začátku 14. století také mincovna.
Ve městě se scházel soud. Jihlava je tak nejstarší horní město u nás, ve 14. století vedle
Freiberku, Annaberku a Marienberku nejdůležitější naleziště stříbra mimo Kutnohorských
dolů. Stavební výprava mázhauzů v přízemí jihlavských domů je v našem kontextu
mimořádná. Město má z větší části zachované hradby ze 14. století a 16. století, a to včetně jedné brány. V 16. století v souvislosti s rozvojem obchodu a soukenictví prošlo město výraznou renesanční obnovou. Z této doby se dochovala převážná část stavebních památek. Unikum představuje soubor dochovaných renesančních domů s vysokou síní (dříve označované jako „kryté dvory“) v nitru dispozice. Významné postavení Jihlavy v českých zemích svědčí také její volba pro uskutečnění podepsání Basilejské kompaktáty v roce 1436. Od 16. století až do konce 18. století byla Jihlava třetím největším městem českých zemí po Praze a Olomouci. V roce 1600 v hradbách stálo 560 domů, po švédské okupaci v roce 1647 jich zůstalo jen 189 obydlených. V baroku byl vystavěn velkorysý jezuitský kostel sv. Ignáce spolu s rezidencí, gymnáziem a seminářem. V obrazu města se významně promítla stavební činnost probíhající po roce 1750, která se i za účasti Marie Terezie stala druhým největším producentem sukna v monarchii. Starší objekty byly tou dobou nastavovány a upravovány v pozdně barokních a klasicistních formách. Rozsáhlé opevnění bylo od konce 18. století postupně rozebíráno a město tak mohlo lépe expandovat mimo své středověké hranice. Ještě v roce 1857 byla Jihlava těsně čtvrtým nejlidnatějším městem království.

Systém městských ulic a rozsáhlého náměstí byl v některých případech narušen destrukcí
částí nebo celých bloků. V rámci „asanace centra Jihlavy“ v 70. letech 20. století byla
za účelem umožnění zadního zásobování a fungování rekonstruovaných objektů vybourána část blokové zástavby v jádru města západně od Masarykova náměstí, mezi ulicemi Kosmákova, Matky Boží a v blízkosti kostela s klášterem minoritů. Nejhorším zásahem do urbanismu historického města byla ovšem v roce 1974 a 1975 demolice původního špalíčku, zvaného „Krecl“, uprostřed Masarykova náměstí, který po dlouhých vyjednáváních v roce 1983 nahradil mohutný monoblok obchodního domu PRIOR. Jeho výstavbě bohužel podlehla i část jihlavského podzemního systému sklepů a chodeb.

Text, znak města a fotografie k tématu laskavě poskytlo Město Jihlava.

Text v plném znění převzat z Podmínek vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu zlaté 5 000 Kč mince "Městská památková rezervace Jihlava", které vydala Česká národní banka na svých stránkách.


Cyklus "Městské památkové rezervace" navazuje na dřívější úspěšné emise pamětních mincí, vydávané ČNB od roku 1993:

 • Sada 4 zlatých mincí „KORUNA ČESKÁ“ s nominály 1 000 Kč, 2 500 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč
 • Sada 4 zlatých mincí „KAREL IV.“ s nominály 1 000 Kč, 2 500 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč
 • Deset století architektury – sada 10 zlatých mincí s nominálem 2 000 Kč
 • Kulturní památky technického dědictví – cyklus 10 zlatých mincí s nominálem 2 500 Kč
 • Mosty České republiky – cyklus 10 zlatých mincí s nominálem 5 000 Kč
 • Hrady České republiky – cyklus 10 zlatých mincí s nominálem 5 000 Kč

Mince z jednotlivých emisí se staly vyhledávaným artiklem pro sběratele.
Ročně jsou vydávány dvě mince s předpokládanými termíny emise v květnu a říjnu.
Motivem první mince z cyklu Městské památkové rezervace České republiky emitované v květnu 2021 je Cheb, motivem poslední mince vydávané v říjnu roku 2025 je Tábor.

 •     Cheb 2021
 •     Jihlava 2021
 •     Mikulov 2022
 •     Litoměřice 2022
 •     Kroměříž 2023
 •     Hradec Králové 2023
 •     Olomouc 2024
 •     Moravská Třebová 2024
 •     Štramberk 2025
 •     Tábor 2025


Nakupujte u EKKA-Gold
EKKA-Gold je obchodníkem se vzácnými kovy. Poradíme vám ve věcech nákupu nebo zpětného odkup investičních kovů. Schůzku si můžete sjednat telefonicky na čísle 556 205 010, poslat e-mailovou zprávu nebo přijít osobně do prodejny EKKA-Gold.
V naší rozsáhlé nabídce naleznete nejen mince České národní banky, ale i široký výběr zlatých mincí a zlatých slitků od výhradně renomovaných producentů a mincoven z celého světa.
Přesvědčte se jednoduše sami o naší obsáhlé produktové nabídce. U EKKA-Gold dostane nejen prověřené zboží v prvotřídní kvalitě, nýbrž profesionální servis okamžitým odběrem většiny námi nabízeného sortimentu.

Naše tipy
Ryzí investiční zlato je krásné, avšak měkké a tudíž mnohem choulostivější na oděr než zlaté směsi používané k výrobě šperků. Pro bezpečné uložení mincí doporučujeme tyto etuje a kapsle.
Zpětný odkup investičních slitků a mincí je samozřejmostí.
Zlaté investiční mince jsou osvobozeny od DPH.

Diskrétní dodávka zboží obratem

Všechny přijaté objednávky vyřizujeme promptně. Díky konsignačnímu skladu, v němž máme okamžitě k dispozici nejfrekventovanější zboží a nemusíme čekat na jeho dodání ze zahraničí, expedujeme zásilku tentýž den. Osobně si lze převzít zboží také v naší prodejně v centru Ostravy.

Po úplném uhrazení ceny objednávky je zboží vydáno nebo distribuováno zákazníkovi.

 • Při platbě v hotovosti nebo při způsobu vyzvednutí osobně je zboží ihned připraveno k převzetí v pokladně prodejny na Kostelní ulici 89/13 v centru Ostravy
 • Zásilky s platbou převodem nebo vkladem na náš účet jsou vyexpedovány v den připsání částky na účet a předány České poště
 • Diskrétní dodání se službou poste restante
 • Využijte rovněž levnou, diskrétní a hlavně bezpečnou službu uložení zásilky v trezorech EKKA-Gold

Před zabalením je pořízena fotografie zboží z obou stran. Standardně zasíláme zboží v originálním balení. Samostatné stříbrné mince, které nejsou od výrobce uloženy v plastové kapsli, balíme do měkké plastové kapsičky.
Zlaté mince, které nejsou od výrobce originálně zabaleny, vkládáme do pevné plastové kapsle, kterou poskytujeme zákazníkům ZDARMA.
Na zvláštní přání Vám mince a slitky dárkově zabalíme. Nabídku našich možností dárkového balení Vám zašleme emailem.
Slitky i mince jsou obaleny bublinkovou fólií a vloženy do transportní kartonové krabičky. Prostor je podle potřeby vyplněn pěnovou vystýlkou. Nemusíte se tedy obávat dodání poškozeného zboží. Víko krabičky je přelepeno samolepkou s hologramem.

Diskrétní balení zásilek

Krabička s obsahem a daňovým dokladem je vložena do zabezpečené neprůhledné plastové obálky speciálně určené pro cenné psaní. Obálka nenese žádné znaky umožňující odhadnout obsah zásilky. Nelze ji otevřít bez viditelného poškození. Pod průhlednou bezpečnostní páskou je uveden podpis pracovníka expedice.
Na obálce je nalepen papírový štítek s dodací adresou zákazníka. Jako odesílatel je uvedeno: EKKA-Gold s.r.o., Kostelní 89/13, Ostrava, PSČ 702 00.
Pro dodání zásilek využíváme služeb České pošty. Kalkulátor zásilek.

Platební podmínky

Objednání zboží je možné

 • osobně v naší prodejně v Ostravě na Kostelní ulici 89/13
 • elektronicky odesláním objednávky z eshopu v pracovní dny od 8 do 19,30 h
 • emailem na adresu objednavky@ekka.cz v pracovní dny od 8 do 16,45 h
 • telefonicky na čísle 556 205 010 v pracovní dny od 8 do 17,00 h

Fixace ceny zboží

Fixace ceny je proces směřující ke stanovení prodejní (resp. výkupní) ceny. On-line ceny zveřejňované na našem Eshopu reagují na aktuální cenu zlata na burze a směnný kurz CZK / EURO a mění se každých 5 minut. Po přijetí objednávky kontaktujeme zákazníka ohledně potvrzení objednávky a odsouhlasení ceny.
Cena odsouhlasená zákazníkem je cena zafixovaná, z naší strany garantovaná a již se nezmění.

 • U objednávek do 100 000 Kč / 4 000 € jsou ceny zboží ihned zafixovány (odkaz na slovníček pojmů)
 • U objednávky nad 100 000 Kč / 4 000 € je generována zálohová faktura na úhradu 10 % z celkové částky

Zafixování a garance ceny je provedeno po připsání zálohy na náš účet a odsouhlasení nové ceny zákazníkem.
V případě, že cena objednaného zboží je vlivem tržních sil vyšší než v době odeslání objednávky, může zákazník odmítnout fixaci ceny. V takovém případě je připsaná záloha v plné výši a bez jakýchkoliv poplatků vrácena zpět na účet zákazníka. Na přání zákazníka může být tato částka použita jako záloha pro příští nákupy s příznivější cenou zboží (hlídač cen).

Platba je možná v korunách nebo měně EURO.

Způsoby platby jsou:

 • Hotově až do 270 000 korun (resp. 10 000 €); místem úhrady je pokladna prodejny v Ostravě.
 • Převodem platby v měně CZK na náš provozní účet číslo 43-628 957 0297 / 0100 vedený u Komerční banky a. s., resp. na účet číslo 210 015 2377 / 2010 vedený u Fio banky a. s.
 • Vkladem hotovosti na náš účet – viz bod výše „Převodem platby v měně CZK…“
 • Převodem platby v měně EURO na náš provozní účet vedený u Fio banky a. s. IBAN CZ95 2010 0000 0028 0015 2378, BIC FIOBCZPPXXX (pro klienty Fio banky číslo účtu 280 015 2378 / 2010). Název a sídlo majitele účtu EKKA-Gold s.r.o., Kostelní 89/13, 702 00 Ostrava.
 • Na dobírku. Cena za zboží je uhrazena při převzetí zásilky.
 • Při platbě v EURO nelze zvolit způsob dodání „Na dobírku“.

Pokyn k expedici zboží je vydán po uhrazení celé částky.

Garance výkupu

EKKA-Gold jako obchodník se vzácnými kovy nejenom prodává, ale i vykupuje investiční slitky a mince ze zlata, stříbra, platiny a paládia. Na rozdíl od mnoha obchodníků garantujeme výkup bez dodatečných podmínek:

 • vykupované zboží nemusí být pořízeno výhradně u naší společnosti
 • nepožadujeme předložení faktury jako doklad o nabytí
 • neuplatňujeme dodatečné srážky z cen zveřejněných na našich webových stránkách (platí pro nepoškozené zboží)
 • v kategorii „tavného zlata“ vykupujeme i slitky dnes již neexistujících producentů, zaniklých kantonálních bank i zboží poškozené

Finanční vypořádání provádíme ihned. Forma výplaty je hotově nebo převodem na účet zákazníka.

 • Hotovost vyplácíme okamžitě v pokladně prodejny
 • Převod na bankovní účet je realizován v den výkupu

Ekonomická síla naší společnosti a našeho partnera nám umožňuje vykupovat vzácné kovy bez omezení finančního limitu a finanční vyrovnání provádět bezodkladně.

U výplaty hotovosti se řídíme zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento zákon stanovuje limit možné výplaty v hotovosti maximálně do výše 270 000 Kč.

Nevíte si rady při nákupu či prodeji investičního zlata?

Rádi Vám nabídneme ve věcech nákupu nebo zpětného odkupu investičních mincí a slitků poradenství a servis od našeho profesionálního týmu. Stačí zavolat na telefonní číslo 556 205 010, poslat nám mail nebo se jednoduše stavit osobně do prodejny EKKA-Gold.

V naší rozsáhlé nabídce naleznete zlaté investiční mince a zlaté investiční slitky od mezinárodně renomovaných producentů a mincoven z celého světa. Obchodujeme pouze s prověřeným zbožím v prvotřídní kvalitě. Většina nabízeného sortimentu je připravena skladem k okamžitému odběru.

Pojištění zboží

K doručování zásilek využíváme služeb České pošty formou cenného psaní nebo cenného balíku. Cenná psaní jsou doručována do vlastních rukou.
Všechny zásilky na cestě k Vám jsou pojištěny na 100 % hodnoty zboží. Maximální pojistná hodnota je 1 milion korun, proto se o svoje zboží ani peníze nemusíte obávat.

Sledování objednávek

Stav svých objednávek můžete sledovat v aplikaci „Můj účet“ po přihlášení na https://www.ekka-gold.cz/, vpravo nahoře ikona Přihlášení / Historie objednávek. Kromě historie objednávek můžete svůj účet spravovat, měnit heslo, kontaktní údaje včetně zasílací adresy apod.
Náš odborný personál je Vám k dispozici na telefonní číslo 556 205 014. Můžete nám také napsat na emailovou adresu objednavky@ekka.cz.

Sledování zásilek

Zásilky, vyexpedované do 16 hodiny, jsou předány dopravci ještě tentýž den.

Zákazníka průběžně informujeme o

 • předání zásilky České poště s informací o evidenčním číslu zásilky (emailovou zprávou EKKA-Gold)
 • pohybu zboží (přihlášením na portál České pošty https://www.postaonline.cz/trackandtrace)
 • termínu předání zboží (SMS nebo e-mailovou zprávou České pošty)

O zásilce se lze rovněž informovat na telefonním čísle 556 205 014.
Za dodání neporušené zásilky odpovídá dopravce.
Při přebírání zkontrolujte pečlivě obálku, zda není porušena.

Reklamace

Pokud máte pochybnosti o neporušenosti cenného psaní, balíček nepřebírejte.
Zásilka bude uložena na dodací poště, kde ji můžete otevřít spolu s pracovníkem pošty a zkontrolovat její obsah, nebo se zásilka vrátí zpět k nám a my vyřešíme případnou reklamaci. O této situaci nás neprodleně informujte na emailové adrese reklamace@ekka.cz.
Pokud zásilku přeberete a poškození obsahu zjistíte později, můžete reklamaci uplatnit na příslušné dodací poště. Termín na vyřízení reklamace má Česká pošta stanoven do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky.
Při zjevném poškození zboží po otevření neporušené zásilky nám, prosím, sdělte číslo objednávky a předmět reklamace s popisem závady. Ideální je i přiložení fotografie poškozeného zboží. Tyto informace zašlete na naši emailovou adresu reklamace@ekka.cz anebo listovní zásilkou. Na Vaše oznámení budeme ihned reagovat a dohodneme další postup. Samotnou reklamací se budeme zabývat okamžitě po doručení poškozeného zboží, vyřídíme ji rychle a k Vaší spokojenosti. Adresa pro doručení reklamovaného zboží je EKKA-Gold s.r.o., Kostelní 89/13, 702 00 Ostrava.