Zákaznická podpora

FAQ - vše o spoření AuRENTA

V této kapitole najdete nejčastější otázky našich zákazníků a odpovědi na ně, které se týkají spořicího programu AuRENTA. Informace jsou průběžně rozšiřovány a doplňovány. Pokud zde nenajdete to, co hledáte, zavolejte nám na číslo 556 205 010 ve všední dny mezi 9.00 a 16.30 hodin, nebo napište na email: info@ekka-gold.cz. Naši specialisté jsou připraveni poradit Vám, jak založit spoření, jak vyplnit registrační formulář, jak nastavit první platbu, jak zadat pokyn k dodání slitků i jak nastavit pravidelné vyplácení RENTY apod.

Nejčastější dotazy

Vratná záloha je částka určená k nákupu zlata po dosažení cílové částky. Je součástí první platby společně s částkou nastavenou na pravidelné nákupy zlata. K navrácení zálohy je zapotřebí splnit podmínku dosažení cílové částky. V okamžiku, kdy je poslední běžnou platbou dosaženo cílové částky, systém účastníka o této skutečnosti informuje e-mailovou zprávou a současně připíše 100% na počátku zaplacené zálohy. V nejbližším nákupním termínu je v uvedené výši nakoupeno bonusové zlato.
Ano má. Jsme přesvědčeni, že spořit si na důchod například 5 gramů zlata by bylo stejně nedostatečné jako si posílat do penzijního fondu například 10 Kč měsíčně. Cílíme tedy alespoň na minimální částku 60 000 Kč.
Ano. Kdykoliv můžete zaslat libovolnou částku. Za každou platbu je v nejbližším nákupním termínu zakoupeno příslušné množství gramů zlata. Jednorázovým vkladem dosáhnete dříve cílové částky.
Ano, můžete kdykoliv. Se zvýšenými platbami dosáhnete logicky cílové částky dříve a naopak. Se změnou výše pravidelných plateb nejsou spojeny žádné formální úkony, žádosti, změnové listy apod.
Ano, můžete kdykoliv. Můžete také rozdělit jednu měsíční platbu na 4 týdenní a ještě lépe tak využít efektu průměrování nákupních cen.
Ano, můžete. Zdarma a bez nutnosti nás o tom dopředu informovat.
Ano. Dokonce jsme tomuto tématu věnovali velké penzum práce a finančních prostředků. Náš produkt AuRENTA® je určen nejen pro drobného investora. Unikátní webová platforma poskytuje střadateli uživatelský komfort s nulovou administrativou a zejména výhodu průměrování nákupní gramové ceny. Vzhledem k tomu, že AuRENTA® je důchodovým projektem a z našeho pohledu dokonce pilotním projektem, věnovali jsme tomuto tématu vlastní webový portál www.aurenta.cz, kde naleznete veškeré informace o možnostech naspoření zlatého důchodového pokladu s možností postupné výplaty renty.
U spoření AuRENTA Vám nehrozí žádné sankce. Můžete spoření přerušit, ukončit nebo vypovědět, a to i bez udání důvodů. Jediné, co je zapotřebí mít na zřeteli, je podmínka vazby naspoření cílové částky na vratnou zálohu.
Ano, můžete platit také v Eurech. Avšak ověřte si předem náklady, které Vám bude účtovat Vaše banka za zahraniční převody (neboť i převod v Eurech mezi dvěma tuzemskými bankami je klasifikován a zpoplatněn jako zahraniční platba.) Klienti ze Slovenska mohou využít plateb bez jakýchkoliv bankovních poplatků na našem účtu vedeném ve FIO Bance (číslo účtu je uvedeno přímo v platební instrukci ve Smlouvě, která je Vám zaslána ihned po provedení registrace klienta).
Po převedení první platby je Vám zpřístupněno Vaše online konto. Zde vidíte velmi komfortně a obsažně veškeré Vaše aktivity. Systém Vám do Vaší e-mailové schránky automaticky a okamžitě zasílá veškerá potvrzení: o přijetí Vaší platby, o provedeném nákupu a jeho ceně, o stavu a vývoji Vašeho salda zlata, o přijetí pokynu k dodání Vašeho zlata a o Vašich dalších aktivitách…
Nikoliv. AuRENTA je nezvykle liberální produkt a k ničemu Vás nezavazuje. Proto není zapotřebí ani Vašeho podpisu na smlouvě. Již vyplněná a námi podepsaná smlouva Vám bude k dispozici k vytištění do 60 sekund po odeslání elektronické registrace a rovněž uložena na Vašem on-line kontě.
Samozřejmě. Třeba i opakovaně a posléze opět ve spoření pokračovat. Zcela podle Vašich individuálních potřeb.
Ano, Vaše zlato je komerčně pojištěno. A to na plnou aktuální hodnotu Vašeho zlatého depozitu. Aktuálním pojistitelem je pojišťovna Allianz.
Ano, samozřejmě. Kdykoliv můžete ze svého konta zadat pokyn k dodání Vámi zvoleného počtu slitků libovolné gramáže. Slitky jsou v tomto případě odeslány zpravidla ještě téhož dne na Vaši zasílací adresu. Diskrétně zabalené jako cenné psaní prostřednictvím České pošty. Vaše zlato je pojištěno až do okamžiku předání do Vašich rukou. Příklad: Na Vašem kontě máte naspořeno 105,226 gramů zlata. Můžete tedy z tohoto stavu zvolit dodání 1 kusu slitku o hmotnosti 100 gramů. Nebo můžete volit 2 kusy slitků o hmotnosti 50 gramů, případně 3 kusy o hmotnosti 1 unce (=31,1035 gramů). I všechny další kombinace jsou možné podle Vaší potřeby.
Ano. Za každou platbu je v nejbližším nákupním termínu nakoupeno zlato a okamžitě fyzicky uskladněno v našich bezpečnostních trezorech. Zlato je okamžikem nákupu Vašim majetkem a z pohledu poskytovatele se jedná o „cizí majetek v úschově“, který je pravidelně auditován nezávislým auditorem. Vaše slitky si můžete rovněž kdykoliv nechat zaslat domů nebo prodat za aktuální výkupní cenu.
Nakupujeme jen prověřené slitky mezinárodně uznávaných producentů, kteří se zavázali k dodržování vysokých kvalitativních a bezpečnostních standardů přijetím za člena Londýnské asociace razičů a tavičů (London Bullion Market Association - LBMA). Z Vašeho váhového konta si můžete nechat dodat slitky v provedení 1 gram až 1 kilogram a mince v provedení 1 unce v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami spoření AuRENTA.
Nedelegujeme pravomoci na banky ani jiné třetí strany. Vaše zlato je uskladněno v našich trezorech s vysokým bezpečnostním standardem přímo v sídle naší firmy.
Za uskladnění a pojištění platí klient v souladu s platnou sazbou poplatek dle VOP, který je srážen přímo ze salda zlata ve zlomcích gramu. Pokud máte možnost vlastního uskladnění, můžete si nechat dodat své zlato na svou zasílací adresu a své zlato si uskladnit dle vlastní volby.
Ne. Vedení účtu je bez poplatků.
Ano. Je možné uzavřít libovolný počet spoření AuRENTA, například pro každého vnuka zvlášť. Nestojí Vás to nic navíc.
Na Vaše stávající saldo v gramech to nemá žádný vliv. Pro nově příchozí platby platí, že při konstantní výši platby nakoupíte při klesající ceně více gramů, čímž zlevňujete své původní nákupy. Naopak při stoupající ceně nakupuje méně gramů, ovšem dříve nakoupené gramy již stouply v ceně. Pro toho, kdo dlouhodobě a trpělivě spoří, je výhodné, když kurzy občas klesají. To řekl Peter Lynch, manažer akciového fondu Magellan.
Ano. Ze svých naspořených gramů si můžete nechat kdykoliv, tedy i před dosažením cílové částky, dodat své zlato na zasílací adresu. A to velmi komfortně kliknutím v online aplikaci na Vašem kontě.
Z naspořeného množství gramů můžete zvolit dodání slitků různých velikostí od 1 gramu až po 1 kilogram. Například: Na své kontě máte 101,5 gramů. V tomto případě můžete volit 1 kus slitku 100 gramů a 1 kus slitku 1 gram. Nedělitelný zbytek ponecháte na kontě nebo si ho necháte vyplatit podle aktuální ceny na burze. Nebo se můžete rozhodnout pro dodání 2 kusů slitku o hmotnosti 50 gramů místo jednoho stogramového. I další kombinace jsou pochopitelně možné.V gramáži 1 unce (=31,1035 gramů) se můžete v souladu s VOP AuRENTA rozhodnout pro dodávku také zlaté mince podle disponibility v našem skladu.
Ano. Platíte pouze náklady za pojištěnou zásilku podle platných tarifů České pošty, případně jiného domluveného logistika. Veškerá rizika spojená s dodáním nese přepravce.
Ano. V sídle naší společnosti kdykoliv během platné provozní doby.
Při dědictví postupujeme standardním způsobem podle platných zákonů. Nebylo-li zlato vyskladněno a dodáno za života klienta, bude zlato předáno osobě, která se prokáže důvěryhodnými úředními dokumenty jako pravoplatný dědic.
Nikoliv. AuRENTA je nezvykle liberální produkt a k ničemu Vás nezavazuje. Proto není zapotřebí ani Vašeho podpisu na smlouvě.
Jednoduše ve 3 krocích: 1. Vyplňte elektronický registrační formulář ve všech povinných polích. Součástí registračního procesu je nastavení cílové částky, tedy finančního objemu, který hodláte investovat pravidelnými platbami ve zvoleném časovém horizontu. Odešlete tlačítkem „Odeslat“. 2. Po odeslání se Vám na obrazovce objeví rekapitulace odeslaných údajů a podepsaná smlouva v PDF. Tuto smlouvu si podle potřeby vytiskněte. Smlouva je rovněž uložena na Vašem váhovém kontě v záložce „Aktivity“. Váš podpis na smlouvě není nutný. Současně naleznete ve Vaši e-mailové schránce platební instrukci, VOP a přístupové kódy na Vaše chráněné váhové konto. 3. Dle platební instrukce proveďte první platbu k nákupu (= běžná platba k nákupu zlata + vratná záloha). Pro další platby k nákupům doporučujeme zadat trvalý příkaz. A jako poslední krok zašlete poštou Vaši ověřenou kopii občanského průkazu nebo pasu na adresu společnosti: EKKA-Gold s.r.o., Kostelní 89/13, 702 00 Ostrava.
1. Zvažte, za jakou částku jste schopni pravidelně nakupovat své investiční zlaté slitky. I přestože lze částku k nákupům zlata libovolně měnit co do výše i četnosti plateb, doporučujeme volit raději částku konstantní a pravidelnou, která pravděpodobně nebude v rodinném rozpočtu chybět ani za pár let. Neboť pravidelnost a dlouhodobost určují úspěch investice (viz FAQ- Efekt průměrování nákupních cen). Tuto částku vepište do příslušného pole registračního formuláře. Pole „Běžná platba“. 2. Stanovte si mentálně časový horizont, ke kterému byste chtěli mít k dispozici svůj zlatý poklad z investičních zlatých slitků. Také časový horizont není povinným parametrem a lze jej měnit v závislosti na výši platby. Tento vepište v letech do pole „Délka spoření v letech“. Pohybem posuvníku k dalšímu poli se automaticky doplní Vaše cílová částka a výše vratné zálohy. Minimální cílová částka je stanovena na 60 000 Kč. Cílovou částku lze kdykoliv také doplatit jednorázově.
První platba obsahuje vedle běžné platby k nákupu zlata také vratnou zálohu. Zaplacením první platby začíná platit smluvní vztah, ze kterého Vám ostatně nevyplývají žádné smluvní povinnosti (proto není nutný ani Váš podpis na smlouvě vygenerované při elektronické registraci.). Současně se aktivuje přístup na Vaše váhové konto v zabezpečeném portálu. Do příkazu k provedení platby zadejte správně identifikátory platby: • variabilní symbol je číslo Vaší smlouvy (registrace) • specifický symbol je Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR (bez teček) a na další pravidelné platby doporučujeme vytvořit na svém bankovním kontě trvalý příkaz. Pokud jste po dokončení elektronické registrace neobdrželi obratem platební instrukci, zkontrolujte funkčnost Vámi zadané emailové schránky, případně prověřte, zda Vám zpráva nespadla do složky „Nevyžádaná pošta“. Pokud ji nenaleznete ani zde, kontaktujte nás na info@ekka.cz nebo na telefonní lince 556 205 010.
Velmi si vážíme důvěry našich klientů. A nutno podotknout, že nebyla získána pouhými proklamacemi dobrých úmyslů v textech na webu. Naše společnost v zájmu důvěryhodnosti projektu AuRENTA® přijala veškerá dostupná opatření k ochraně a nedotknutelnosti majetku klienta. Jako jediní v ČR (míněno mezi poskytovateli produktu typu „Spoření ve zlatě“) jsme upravili smluvní vztah tak, aby spořené zlato bylo za všech okolností majetkem klienta. Z právního i účetního hlediska je spořené zlato z pohledu poskytovatele klasifikováno jako „cizí majetek v úschově.“ Tento je evidován na váhovém kontě vedeném na jméno klienta. To znamená, že klientské zlato uschované v daném okamžiku poskytovatelem, by nebylo případným úpadkem poskytovatele nijak ohroženo. Také proto, dle příslušného zákona, je požadována ověřená kopie OP klienta, a to za účelem jednoznačné identifikace majitele zlata evidovaném na jeho osobním váhovém kontě, která by nebyla pouhou elektronickou registrací možná. Všechna ostatní rizika jsou komerčně pojištěna u pojišťovny Allianz vždy na aktuální hodnotu investičních zlatých slitků.