Zákaznická podpora

Slovníček pojmů

V této kapitole se vám pokusíme vysvětlit některé pojmy, se kterými se můžete při vašem zájmu o vzácné kovy setkat. Pokud zde nenajdete, co hledáte, zavolejte nám na číslo 556 205 010 ve všední dny mezi 9.00 a 14.30 hodin, nebo nám pošlete zprávu na e-mailovou adresu: info@ekka.cz. Naši specialisté jsou vám připraveni v oboru investičních kovů poradit s jakýmkoliv tématem, při nákupu i prodeji investičních kovů nebo v otázkách spoření zlata ve spořícím programu AuRENTA.

Nejčastější dotazy

Aktuální burzovní cena, odborným označením cena spotová, se tvoří na komoditních trzích na základě nabídky a poptávky. Vzhledem k tomu, že se zlatem a ostatními drahými kovy se obchoduje na mnoha trzích světa v různých časových pásmech, vzniká tak permanentně aktuální cena 24 hodin denně. Burzovní cena je zpravidla uváděna v US Dolarech za 1 unci ryzího materiálu (999,9/1000) v objemu jednoho termínového kontraktu (futures = u zlata v objemu 100 uncí). Burzovní cena tedy není cenou žádného konkrétního produktu. Burzovní cena jen základem pro výpočet ceny konkrétního produktu (slitku, mince) a je navýšena o přirážku, která zohledňuje veškeré náklady spojené s výrobou, dopravou a maržemi obchodníka. Tato přirážka se odborně nazývá prémium. Ceny e-shopu u společnosti EKKA-Gold jsou kontinuálně aktualizovány každých 5 minut a tím má u nás zákazník jistotu, že naše prodejní ceny i ceny zpětných odkupů jsou vždy aktuální a v reálném čase reagují na dění na londýnské komoditní burze.
Se tvoří na komoditních trzích na základě nabídky a poptávky. Vzhledem k tomu, že se zlatem a ostatními drahými kovy se obchoduje na mnoha trzích světa v různých časových pásmech, vzniká tak téměř permanentně aktuální cena 24 hodin denně.Cena zlata na komoditním trhu je zpravidla uváděna v US Dolarech za 1 unci ryzího materiálu (999,9/1000) v objemu 1000 uncí (ca 31,1 kg.). Tato cena je tedy pro koncového investora prakticky nedosažitelná. Cena pro koncového zákazníka je navýšena o tzv. prémium.
Fixace ceny je důležitým okamžikem v procesu nákupu. Protože mezi okamžikem objednávky a jejím zaplacením uplyne několik hodin až dní, může, a zpravidla také dochází, k vychýlení ceny. Fixace znamená okamžik, kdy obchodník stanoví definitivní prodejní cenu pro zákazníka, která se už dále nemění. Společnost EKKA-Gold fixuje ceny do 100 000 Kč okamžitě, čímž se lišíme od řady jiných společností, které nejprve vystavují zálohovou fakturu a teprve při jejím uhrazení zafixují cenu pro zákazníka, která může být lepší nebo také horší, než původně proklamovaná cena. Taková praxe znamená pro zákazníka určitou cenovou nejistotu. Zvláště, pokud je obchodování na trzích značně cenově rozkolísané. Fixace objednávek nad 100 000 Kč probíhá okamžitě po předchozím telefonickém odsouhlasení okamžitého převodu platby na náš účet. Právě způsob, rychlost a garance fixace ceny je významným znakem profesionality služby.
Jedná se o jakostní standard stanovený londýnskou asociací razičů a tavičů (LBMA - London Bullion Market Association) pro slitky a cihly ze vzácných kovů. Producenti registrovaní v londýnské asociaci rafinérů, kterých je po celém světě více než 100, musí splňovat náročná kritéria kvality a jejich slitky jsou akceptovány bez dohadů a námitek. Takové slitky nesou označení „LBMA Good delivery“.
Pojem investiční stříbro nemá oporu v zákoně ve smyslu osvobození od daně z přidané hodnoty. Na mince a slitky z ryzího stříbra je tudíž pohlíženo jako na jiné produkty z tohoto kovu a vztahuje se na ně povinnost uhrazení platné sazby DPH státu.
Spojení slov „Investiční zlato“ se užívá především k označení produktů, které se obchodují s nulovou sazbou daně z přidané hodnoty. Investičním zlatem se podle zákona č.235/2004 Sb. rozumí: zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin. Zlaté mince, které mají ryzost nejméně 900 tisícin, byly vyrobeny po roce 1800, jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.
LBMA Gold Price (tzv. london fixing) je údaj o spotové ceně zlata v předem stanovené denní době na určeném trhu. Ceny v USD, GBP a EURO jsou zveřejňovány na stránkách asociace (LBMA), a to jako dopolední AM v 11.30 h a odpolední PM v 15.30 h. Cenové údaje jsou dohledatelné desítky let dozadu.
jsou stejně jako zlato a stříbro vhodným nástrojem k dlouhodobému uchování hodnoty majetku. Oba tyto kovy mají rovněž vyšší míru průmyslového využití než zlato a tudíž pro ně platí z hlediska osvobození od DPH totéž, co pro stříbro, tedy jejich cena je navýšena o aktuální sazbu daně.
Poste restante je možný druh poštovní adresy. Napíše-li se do adresy „poste restante“, znamená to, že zásilka nebude doručena na adresátovu adresu. Zůstane na cílové poště, kde si ji potom adresát, po předložení dokladu totožnosti, sám vyzvedne. Tento druh doručení je v případě České pošty zpoplatněn podle druhu zásilky (obyčejné psaní, doporučené psaní, balík apod.), neplatí se tedy nic navíc. Adresát však není na uložení nijak upozorněn a závisí tak čistě na něm, zda se na poštu dostaví a zásilku si vyzvedne. Službu je možné využívat po celém světě, lze ji tak např. využít v zemi, kde adresát nemá vlastní adresu, ale ví, že jí bude projíždět a nechá si tam poslat např. vstupenky, letenky, poukázky apod. Příklad adresy poste restante: Paní Eliška Výborná poste restante 702 00 Ostrava 2
je celková procentuální přirážka k aktuální burzovní ceně vzácného kovu. Její výše se liší v závislosti od velikosti a zpracování daného produktu (slitku nebo mince). Zahrnuje v sobě náklady účastníků trhu se vzácnými kovy (ražba slitků nebo mincí, transport, pojištění, marže obchodníků aj.). Obecně platí: čím menší jednotková hmotnost zlaté mince nebo slitku, tím vyšší je prémium. (Např. cena 10 kusů 100 gramových slitků bude vyšší než u 1 kusu slitku o hmotnosti 1 kg).
Ryzost zlata je vyznačena na slitcích a mincích jako povinný parametr, který je udáván v tisícinách. Standardní zlaté slitky jsou vyráběny v ryzosti 999,9/1000, tedy jako ryzí 24 karátové zlato neboli jako tzv. „čtyř-devítkové“ zlato. Ryzost mincí může být i nižší, aniž by se jednalo o jakékoliv znevýhodnění kupce. Jde totiž o to, že některé mince jsou kvůli různým fyzikálním vlastnostem obohaceny o příměs jiného kovu. V každém případě ale mince obsahuje vždy přepsané množství zlata. Jako příklad nechť poslouží dvě mince s různou ryzostí: Vídeňský filharmonik a jihoafrický Krugerrand. Vídeňský filharmonik váží 31,10 gramů a obsahuje 31,10 gramů zlata. Jeho ryzost činí 999,9/1000. Krugerrand obsahuje 1 unci zlata jako filharmonik plus příměs ca 2,83 gramů mědi. Tím získává svou unikátní načervenalou barvu. Celková hmotnost mince je tedy vyšší (33,93 gramů) a její ryzost logicky nižší, tedy daná poměrem obsaženého zlata k celkové hmotnosti mince = 31,10/33,93= 916,6/1000.
je tradiční váhová jednotka, ve které se obchodují zlato a ostatní vzácné kovy. Jedná se hmotnost 31,1035 gramu. Vyjadřování obchodovaného množství v uncích sahá historicky až do roku 1527, kdy se používala tzv. anglická trojská unce, která byla v roce 1824 nahrazena britskou imperiální trojskou uncí. Toto oficiální označení platilo v podstatě až do zrušení bretton-woodské dohody v roce 1971. Následně se užívá již jen zkráceného názvu trojská unce. Samotný název „trojská“ pochází z názvu francouzského města Troyes, kde bylo této váhové jednotky užito již ve středověku.
mohou být investiční anebo numismatické. Cena numismatických mincí je navýšena o daň z přidané hodnoty, zato však mohou časem získat sběratelskou hodnotu, která může výrazně převýšit hodnotu zlatého obsahu v minci. To může být výhodou společně se sběratelskou vášní a erudicí. Nevýhodou může být menší likvidnost těchto mincí, neboť pro ně neexistuje standardizovaný trh, jako je tomu u investičních mincí. V podstatě je nutné najít kupce, který je ochoten zaplatit požadovanou cenu. Naproti tomu zlaté investiční mince jsou prodávány za aktuální hodnotu zlatého obsahu a mají téměř okamžitou likviditu, avšak sběratelskou hodnotu získávají jen výjimečně, neboť jsou raženy a dodávány dle aktuální poptávky. Jsou však osvobozeny od daně z přidané hodnoty.
jsou vyráběny dvěma technologiemi – lisováním a odléváním. Gramáže do 100 gramů jsou zpravidla lisované a balené v průhledných obalech, na nichž jsou všechny relevantní údaje podle standardů a slouží jako platný certifikát. Je na nich uveden název a logo producenta, hmotnost, ryzost a unikátní výrobní číslo. Některé slitky jsou producentem obohaceny o další bezpečnostní prvky, jako například hologramy na zadní straně slitku a podobně. Takové provedení se nazývá kinebar. Gramáže nad 100 gramů bývají zpravidla dodávány jako odlitky s typickou povrchovou strukturou odlitého ingotu. I u těchto odlévaných slitků začínají někteří producenti dodávat certifikát (například belgický Umicor) Díky napojení naší společnosti na logistiku jednoho z největších obchodníků v Evropě – mnichovskou společnost PRO AURUM KG, je naše společnost schopna nabídnout a dodávat produkty většiny významných producentů na světě. V naší nabídce naleznete produkty Argor Heraeus, Heraeus, Umicor, Valcambi, Münze Österreich, Perth Mint, Rand Rafinery a další. Zlaté slitky jsou k dispozici v gramážích 1 gram, 2 gramy, 5 gramů, 10 gramů, 20 gramů, 1 trojská unce (=31,1035 gramů), 50 gramů, 100 gramů, 250 gramů, 500 gramů a 1000 gramů. Všechny jsou ve standardní nabídce naší společnosti a velmi rychle likvidní při zpětném odkupu. Na objednávku lze dodat také cihly ve velikosti 400 uncí (= 12,44 kg), což jsou zlaté pruty používané výhradně velkými institucemi, jako například centrálními bankami nebo velkými komoditními fondy a podobně. Tyto pruty jsou však pro běžného investora méně vhodné vzhledem k jejich nižší likviditě a zvýšeným nárokům na bezpečnost uskladnění.
Některé zlaté investiční slitky v gramážích do jedné unce obsahují na zadní straně bezpečnostní hologram (KINEGRAM®). Kinebar® je celosvětově chráněný unikát využívající technologii KINEGRAM® (vyvinutou ve spolupráci Argor-Heraeus a OVD Kinegram Corp.) k aplikování na zlaté slitky. KINEGRAM® je hi-tech bezpečnostní prvek vystupující přímo z povrchu slitku, který vytváří nový, exkluzívní a vysoce hodnotný produkt Kinebar®. Švýcarská firma Argor-Heraeus S.A. MÁ vlastní neutrální design, na zakázku ale vytváří i jiné motivy pro objednatele (např. Lipicány pro Münze Österreich). KINEGRAM® je registrovaná obchodní značka OVD Kinegram Corp.
Trh producentů produktů z investičního zlata (dále ze stříbra, platiny, paládia a pod.) je obsazen více než stovkou mezinárodně uznávaných a certifikovaných producentů z celého světa. Jsou členy Londýnské asociace, známé pod zkratkou LBMA - London Bullion Market Association. Tito producenti vyrábějí své produkty v mezinárodně uznávaném standardu „Good delivery“. Investiční slitky (mince) těchto producentů splňují přísná kritéria kvality a bezpečnosti a jsou akceptovány po celém světě.