Zákaznická podpora

Aktuality a zprávy

Zlato a vzácné kovy – tětiva luku je natažena k prasknutí

Aktuality a zprávy

Už Jen 18% býků, tedy investorů přesvědčených o pozitivním cenovém vývoji, zbývá na trhu se zlatem, jak vyplývá z posledního měření Optix. To představuje absolutní negativní rekord.
Lze konstatovat, že aktuální dění na trzích se vzácnými kovy vykazuje téměř všechny znaky, které provázejí vždy velké trendové změny a jsou typické na konci masívního sestupného trendu.Zlato a vzácné kovy – tětiva luku je natažena k prasknutí

Šest vlastností kvalitních peněz

Aktuality a zprávy

V minulosti stejně tak jako v budoucnosti se budou solidní měny a peníze vyznačovat následujícími vlastnostmi.
To nejdůležitější však spočívá v tom, že se musí jednat o reálný statek, který je širokou vrstvou účastníků trhu pokládán za hodnotný a to ještě předtím, než se tento statek stane penězi. Dále musí být tento statek stvořen přírodou, aby nemohl být vystaven lidské svévoli.

Šest vlastností kvalitních peněz