Jak investovat do zlata?

1. Zlato je konzervativní investice. Nekupujte ho, abyste rychle zbohatli, ale s
    cílem dlouhodobě ochránit svůj majetek před znehodnocením.

2. Přidělte zlatu část portfolia. Doporučuje se 5-15% finančního majetku.
3. Kupujte zlato fyzické. Zlato lze koupit i v „papírové“ podobě formou různých
    cenných papírů (investičních certifikátů, ETC apod.). Tyto však nemusí vždy garantovat 
    dodání fyzického zlata, ale pouze právo na vyrovnání v penězích. Papírové zlato je
    vhodné spíše pro krátkodobé až střednědobé spekulace. Fyzické zlato je naopak 
    dlouhodobá ochrana před „nejčernějšími“ scénáři.

4. Kupujte investiční zlato. Šperky, medaile, nugety nejsou investičním zlatem a
    jsou tedy zatíženy daní z přidané hodnoty.
Naopak investiční zlato = cihly, slitky,
    mince jsou od DPH osvobozeny.

5. Kupujte investiční zlato opakovaně a dlouhodobě. Využijete tak efektu
    průměrování nákupní ceny a ochráníte se tak proti riziku nesprávného načasování
    nákupu.

Zpět na seznam