Spoření ve zlatě

 

Spoření Ekka Gold je čestné, protože:

S naším spořením ušetříte celý vstupní poplatek, který u mnohých konkurenčních produktů činí běžně 5-10% cílové sumy naspořeného majetku. Neprovozujeme žádnou multilevelovou distribuční síť a tudíž nejsme nucení žádat po klientovi vstupní poplatek.
Vstupní provize z našeho pohledu vylučuje svobodu klienta v rozhodnutí o délce spoření či o množství naspořeného zlata. Vstupní provize se musí totiž umořit dostatečně dlouhou dobou spoření nebo závazkem klienta k naspořeníurčité minimální cílové sumy. Předčasným ukončením spoření klient pochopitelně zaplacenou provizi ztrácí.
EKKA-Gold je obchodníkem s drahými kovy a náš zisk se legitimně generuje obchodem se slitky, cihlami a mincemi z drahých kovů. Náš klient tak u nás získá naprostou svobodu v rozhodování o délce spoření nebo množství naspořeného zlata nebo dokonce o velikosti dodaných zlatých slitků nebo cihel.
VÝHODY SPOŘENÍ EKKA GOLD

Spoření Ekka Gold je svobodné:

Volba velikosti a četnosti plateb je důležitým momentem Vašeho plánování a vedle vlastních finančních možností by jí měla předcházet úvaha především:

 • o účelu naspořeného zlata (spořím na seniorský důchod, pro vnuka na studia, chci mít diversifikované majetkové portfolio?)
 • o časovém horizontu (půjdu do penze za 20 let, vnuk půjde na studia za 10 let, chci mít ve zlatě 15% svého finančního jmění)
 • o naspořeném množství (chci jít do penze s 500 gramy zlata, vnuk bude potřebovat na každý semestr 1 unci apod.)

Příklad: Je mi 47 let a do důchodu chci jít v 62 letech. V dnešních cenách bych chtěl mít ve zlatě tolik, abych mohl jako kompenzaci ke svému důchodu ve výši ca 10.000 Kč si měsíčně odebrat alespoň 8.000 Kč.

8000 Kč v aktuální ceně odpovídá ca ¼ unce (asi 7,77 gramů)
Do důchodu mi tedy chybí 25 let = 300 měsíců.
300 měsíců x 7,77 gramů = potřebné množství zlata činí asi 2300 gramů.
S měsíční periodicitou plateb musím tedy v dnešní ceně zlata (1100 Kč/gram-duben 2012) spořit 8.433 Kč/měsíčně. (Pro zjednodušení se v příkladu abstrahuje od hodnotového vývoje zlata v čase.)

Četnost a periodicita plateb je rovněž velmi významným faktorem jakéhokoliv spoření. Doporučuje se spořit raději pravidelně a ve stejných částkách než tzv. „časovat trh“ a snažit se o zachycení nejnižší ceny.

Pravidelným spořením stejné částky se docilujeme totiž tzv. „efektu váženého průměrování nákupních cen“, ve finanční branži označován anglickým termínem „cost average effekt“
Pod tímto pojmem se rozumí skutečnost, že investor může koupit za stejnou, stále se opakující částku při klesajícím kurzu více gramů zlata a při stoupajícím kurzu méně gramů zlata, ale již dříve nakoupená množství stoupla v ceně.
Tím dociluje v delším časovém horizontu výhodnější průměrné ceny za gram než v případě jednorázového nákupu za celou sumu.
Peter Lynch (manažer fondu Fidelity Magellan) jednou řekl: „ Pro toho, kdo pravidelně investuje a má výdrž, je pozitivní, když kurzy občas padají.“
 
VÝHODY SPOŘENÍ EKKA GOLD

Spoření Ekka Gold je úsporné:

Sdruženým nákupem velkého množství slitků docilujeme velmi příznivé přirážky- prémia.
Prémium je celková procentuální přirážka k aktuální ceně vzácného kovu na burze. Zahrnuje v sobě náklady účastníků trhu s vzácnými kovy (odběr množství menšího než je standardizovaná velikost kontraktu (1000 uncí), transport, pojištění, ražba slitků nebo mincí, marže obchodníků aj.) Obecně platí: čím je menší hmotnost zlaté mince nebo slitku, tím vyšší je gramová cena.(Např. cena 10 kusů 100 gramových slitků bude v součtu vyšší než cena 1 kusu slitku o hmotnosti 1 kg).
VÝHODY SPOŘENÍ EKKA GOLD

Spoření Ekka Gold je transparentní, protože:

Fixing je veřejně dostupný údaj o ceně v předem stanovené denní době. Na londýnské burze jsou vyhlašovány dva denní fixingy. Dopolední v 11.30 hodin (tzv. Am) a odpolední v 15.30 hodin středoevropského času (tzv. Pm).
Transparentnost a možnost přesné kontroly je u nás samozřejmým základem pro vytvoření důvěryhodného obchodního vztahu s našimi klienty, přesně v duchu lidového rčení:“Důvěřuj, ale prověřuj!“
Náš klient si tak snadno může ověřit správnost nakoupeného množství s přesností na 1 desetitisícinu gramu.
VÝHODY SPOŘENÍ EKKA GOLD

Je bezpečné a anonymní

 • spořené zlato je vždy Vaším majetkem a je uskladněno odděleně od našich zásob i mimo naše bilance
 • Vaše zlato máte uloženo v našich vlastních trezorech v nejvyšší bezpečnostní třídě
 • Vaše zlato máte pojištěno na plnou aktuální cenu
 • jsme pravidelně auditováni nezávislou auditorskou kanceláří
 • zlato je anonymním vlastnictvím- představuje Vaši nezávislost na státu, politickém vedení, bankách, penzijních fondech apod.
 • zlatý slitek nebo cihla jsou věcí movitou. Při zpětném prodeji slitku odpadá povinnost platit daň ze zisku (pokud mezi nákupem a zpětným prodejem uplynula lhůta delší než 1 rok)
VÝHODY SPOŘENÍ EKKA GOLD

Je bezpečné a anonymní

 • spořené zlato je vždy Vaším majetkem a je uskladněno odděleně od našich zásob i mimo naše bilance
 • Vaše zlato máte uloženo v našich vlastních trezorech v nejvyšší bezpečnostní třídě
 • Vaše zlato máte pojištěno na plnou aktuální cenu
 • jsme pravidelně auditováni nezávislou auditorskou kanceláří
 • zlato je anonymním vlastnictvím- představuje Vaši nezávislost na státu, politickém vedení, bankách, penzijních fondech apod.
 • zlatý slitek nebo cihla jsou věcí movitou. Při zpětném prodeji slitku odpadá povinnost platit daň ze zisku (pokud mezi nákupem a zpětným prodejem uplynula lhůta delší než 1 rok)
VÝHODY SPOŘENÍ EKKA GOLD

Prémium

je celková procentuální přirážka k aktuální světové ceně vzácného kovu. Zahrnuje v sobě náklady účastníku trhu s vzácnými kovy (transport, pojištění, ražba slitků nebo mincí,marže obchodníků aj.) Obecně platí: čím menší jednotková hmotnost zlaté mince nebo slitku, tím vyšší je prémium.(Např. cena 10 kusů 100 gr. slitků bude vyšší než u 1 kusu slitku o hmotnosti 1 kg).
VÝHODY SPOŘENÍ EKKA GOLD

PROČ JE VÝHODNĚJŠÍ SPOŘIT OPAKOVANĚ NEŽ INVESTOVAT VŠE NAJEDNOU?

Cost average effect= efekt průměrování nákupní ceny

Existují investoři, kteří věnují mnoho času a mentálního úsilí hledání „kouzelné“ formulky, jak správně načasovat svůj nákup nebo prodej své investice. Snaží se o „timing“ trhu.
Nalezení této metody, jak systémově vždy „levně koupit a draze prodat“ je však pro 99% investorů stejně nepravděpodobné, jako nalezení elixíru věčného života, prostě proto, že o budoucnosti nelze vyřknout pravdivý výrok.

Matematika však dala také laikům do ruky účinný nástroj, jak vrtochy trhu využít ve svůj prospěch.
Pravidelným spořením stejné částky se docilujeme totiž tzv. „efektu váženého průměrování nákupních cen“, ve finanční branži označován anglickým termínem „cost average effekt“.
Pod tímto pojmem se rozumí postup, při kterém investor kupuje pravidelně za stejnou, stále se opakující částku dané aktivum, například zlato. Při klesajícím kurzu zlata koupí více gramů zlata, při stoupajícím kurzu sice méně gramů zlata, avšak již dříve nakoupená množství stoupla v ceně.
Tím docílí investor v delším časovém horizontu výhodnější průměrné ceny za gram než v případě jednorázového nákupu za celou sumu.
Peter Lynch (manažer fondu Fidelity Magellan) jednou řekl: „ Pro toho, kdo pravidelně investuje a má výdrž, je pozitivní, když kurzy občas padají.“

Srovnejme úspěšnost 2 investorů.
Pan Rychlý investuje 200.000 Kč jednorázově do zlata a nechá svou investici ležet 10 let.
Pan Trpělivý investuje svých 200.000 Kč tak, že rozdělí svou investici a každý rok investuje vždy 20.000 Kč.

Průběh ceny zlata vypadá takto: (ilustrativní příklad cenového vývoje)
A) Pan Rychlý investoval jednorázově 200 000 při ceně 1000 Kč/gram = vlastní tedy 200 gramů. Aktuální cena (po 10 letech) = 1050 Kč/gram.
Jeho hodnotový vývoj je tedy (200 gr x 1050 Kč) / 200 000 Kč = 210 000 / 200 000 = +5 %.
B) Pan Trpělivý Bilance pana Trpělivého vypadá takto: opakovanými nákupy docílil díky efektu průměrované ceny v součtu 253,19 gramů. Hodnotový vývoj investice pana Trpělivého: (253,19 g x 1050 Kč) / 200 000= 265 850 / 200 000= +33 %.
 
Efekt průměrované ceny

Garance a etický kodex Ekka Gold

Společnost EKKA-Gold s.r.o. založili tři lidé s podobnou životní i profesní filosofií. Domníváme se, že současné problémy společnosti mají své kořeny v lidském jednání, které je snad až příliš orientované na maximalizaci konzumní slasti v nejkratší možné lhůtě. Zejména ve finanční a bankovní praxi se tato morálka odráží v orientaci na krátkodobý zisk, na maximalizaci provize a na odbyt produktů, které v praxi často více uspokojí prodejce než klienta.

Každý z nás dospěl ve své dlouholeté profesní kariéře v různých odvětvích finančního, kapitálového a bankovního světa k bodu, kdy jsme raději ochotni si na vlastní odměnu počkat. Chceme se stát partnerem klienta a nikoliv jen prodejcem produktů. Naším cílem je budování dlouhodobých partnerských vztahů, postavených více na etice a čestném jednání s klientem než na tzv. „prodejních dovednostech“. Ve stejném duchu jsou vybíráni také naši zaměstnanci a partneři.

Zakladatelé společnosti EKKA-Gold garantují, že naše služby jsou nabízeny v souladu s touto firemní filosofií. Naše produkty jsou výsledkem liberálního myšlení a přímé vazby ke zdroji bez podpory distribučních kanálů neopodstatněně navyšujících cenu produktu pro klienta. Jsou výsledkem transparentnosti, jakožto báze k návratu nezbytné důvěry.
Garance a etický kodex Ekka Gold
 

Spoření ve zlatě EKKA Gold

Zlato je po tisíciletí považováno za nejbezpečnější investici. Úspory ve zlatě nejsou, na rozdíl od úspor v penězích, ohroženy inflací, státními dluhy, měnovými a důchodovými reformami, daněmi. Hodnota zlata neklesá ani v období ekonomických krizí a válek. Díky unikátnímu programu EKKA Gold spoření ve zlatě jsou od nynějška výhody vlastnictví zlata dostupné všem, nejen bohatým.


Spoření již od 500 Kč měsíčně.
Cena od --.--. do --.-- h --.--.---- Nákupní cena za gram: ----,-- Kč

Termíny nákupů: každé pondělí

Výhody spoření ve zlatě

image
Neplatíte za to, že spořite
Spoření neobsahuje poplatky za vedení konta ani jakékoliv jiné skryté náklady. Není stanovena povinná minimální cílová částka a rovněž doba spoření je zcela na Vás.
image
Máte svobodu rozhodování
Nezavazuje žádnou povinností spořit, netrestá žádnou sankcí za ukončení spoření. Je zcela na Vás, jak dlouho budete spořit nebo zda spoření přerušíte (více zde).
image
Získáte lepší cenu
Nabízíme cenu zlata, která je běžně dostupná jen velkým investorům. Sdruženým nákupem slitků dosahujeme příznivého průměrného prémia. (více zde).
image
Možnost přesné kontroly
Gramová cena nakoupeného zlata je odvozena od ceny zlata na londýnské burze v předem stanovených dnech a denních časech, tzv. fixingu (více zde) s předem stanovenou přirážkou .
image
Vaše zlato patří jen vám
Nakoupené zlato je vždy Vaším majetkem. Je pojištěno na plnou aktuální hodnotu a uschováno v našich vlastních bankovních trezorech, kde čeká na Váš pokyn k fyzickému dodání. (více zde)
image
Nikdo o něm neví
Investiční zlato je anonymním vlastnictvím. Přestavuje tak nezávislost na politickém vedení, státních institucích, bankách apod. (více zde)
 

Naši zákazníci

image Jsem prvním, kdo si naspořil a odebral svou zlatou cihlu o hmotnosti 100 gramů. Nebude to moje poslední.
Ing. Miroslav Kůsa, podnikatel
image Přemýšlela jsem, jak zajistit naše rodinné úspory. Za nejdůvěryhodnější řešení považuji EKKA Gold spoření ve zlatě.
Zora Jelínková, majitelka agentury Excel
image Sázím na vzájemnou důvěru. Totéž hledám i u svých partnerů. EKKA-Gold s.r.o. splňuje všechna moje očekávání.
Zbyněk Kovalčík, majitel firmy Altabix
image Ekka-Gold je pro mě zárukou čestného a solidního jednání.

MUDr. Petr Vávra, chirurg
 

 

Jak to celé funguje?


EKKA-Gold spoření ve zlatě je unikátní inovativní program z dílny společnosti EKKA-Gold s.r.o. ve spolupráci s naší partnerskou firmou pro aurum OHG, který má ambici stát se alternativou nebo doplňkem klasických finančních spořících produktů.

map

Náš program odstraňuje nevýhodu nákupu zlata v malých slitcích, kterou je vysoká přirážka k ceně zlata na burze- tzv. prémium. Sdruženým nákupem zlatých slitků docilujeme i pro drobné investory atraktivní gramové ceny zlata, které by bylo možné docílit pouze nákupem slitku o mnohonásobně vyšší hmotnosti. (Viz. tabulka níže).

Klient spoří libovolně dlouhou dobu, libovolnou částku a slitek odpovídající velikosti naspořeného zlata si může kdykoliv nechat dodat. (Například, po 2 letech má klient naspořeno 112, 22 gramů. Může si tedy kdykoliv nechat dodat 1x 100 gramovou cihličku a 1x 10 gramovou nebo 2x 50 gramů cihličku, 2x 5-ti gramovou a 1x 2 gramovou a třeba pokračovat ve spoření dále se zůstatkem 0,22 gramů.)

Srovnávací tabulka - cenová výhoda spoření ve zlatě
Níže uvedený příklad je uveden jako srovnání dvou různých střadatelů, investujících pravidelně měsíčně částku 1 500 Kč po dobu 72 měsíců.

Investor A (levý sloupec tabulky) = kupuje každý měsíc zlatý slitek o hmotnosti 1 gram „z ruky“u svého obchodníka a ihned si jej odnese domů
Investor B (pravý sloupec tabulky) = využívá Ekka Gold – spoření ve zlatě

  Investor A
běžný investor
Investor B
Ekka gold spoření ve zlatě
Měsíční investice např.  1 500 Kč např.  1 500 Kč
Cena zlata za 1 gram 1 256 Kč * 860 Kč**
Naspořený sortiment 86 kusů - slitek o hmotnosti 1 gram    1 kus - slitek 100 gramů
+ 1 kus - slitek 20 gramů
+ 1 kus - slitek 5 gramů
Celkové shrnutí: 86 gramů smile-sad za 108 000 Kč  125,60 gramů smile-fun za 108 615 Kč Investor B (Ekka gold spoření ve zlatě) získává za stejnou
investovanou částku o 42,83 % *** více zlata než investor A!


* Cena za slitky ze dne 10.2.2011 daná jako aritmetický průměr šesti českých obchodníků.
** Cena 1 gramu zlata Ekka gold spoření ve zlatě daná jako londýnský dopolední fixing dne 10.2.2011 + průměrné prémium 8,95%.
*** Údaj se vztahuje k tomuto konkrétnímu příkladu (se zvyšující se investovanou částkou může být úspora nižší a opačně - se snižující se částkou může být úspora vyšší).Jak začít spořit?
 1. Vyplňte jednoduchou žádost o uzavření smlouvy (zde)
 2. Obratem Vám bude na Váš e-mail zaslána podepsaná smlouva, všeobecné obchodní podmínky a platební instrukce k provedení první platby.
 3. Zasláním první platby se aktivuje Váš přístup na Vaše online váhové konto v chráněné zóně.
 4. Tohoto váhového konta dále využíváte k dalším nákupům nebo fyzickým dodáním zlata na Vaši zasílací adresu nebo osobním vyzvednutím v sídle naší firmy.


 


Proč právě spoření Ekka GOLD – výhody „v kostce“

Je čestné a svobodné
 • žádné skryté poplatky, žádné sankce za přerušení nebo ukončení spoření
 • žádná povinná minimální doba spoření
 • libovolná výše spořící částky od 500 Kč za jeden nákup
 • libovolná frekvence plateb (týdenní, měsíční, čtvrtletní…)
 • okamžik dodání i velikost slitku si určujete svobodně Vy sami

Je úsporné a transparentní
 • atraktivní gramová nákupní cena díky úsporám v nákupní přirážce (prémiu) v řádu až několika desítek procent
 • možnost kontroly správnosti nakoupeného množství s přesností na 1 desetitisícinu gramu díky průhlednému odvození nákupní ceny od objektivní veličiny (londýnského fixingu) s pevně stanovenou přirážkou – klientům spoření garantujeme také výhodnější výkupní ceny zlatých slitků
 
Nákupní přirážka na kurz zlata
na Londýnské burze 8,95 %

Je bezpečné a anonymní
 • spořené zlato je vždy Vaším majetkem a je uskladněno odděleně od našich zásob i mimo naše bilance
 • Vaše zlato máte uloženo v našich vlastních trezorech v nejvyšší bezpečnostní třídě
 • Vaše zlato máte pojištěno na plnou aktuální cenu
 • jste informováni o výsledku každoročně prováděného auditu nezávislou právní a auditorskou kanceláří, ověřující stav fyzického zlata
 • zlato je anonymním vlastnictvím- představuje Vaši nezávislost na státu, politickém vedení, bankách, penzijních fondech apod.
 • zlatý slitek nebo cihla je věcí movitou. Při zpětném prodeji slitku odpadá povinnost platit daň ze zisku (pokud mezi nákupem a zpětným prodejem uplynula lhůta delší než 1 rok)

Je komfortní
 • vlastní on-line váhové konto v chráněné klientské zóně
 • unikátní on-line platforma, informující o veškerých Vašich obchodních aktivitách
 • možnost nastavení trvalého příkazu k pravidelným nákupům a docílení efektu průměrované ceny
 • skvělá logistika s plně pojištěnou zásilkou až do domu nebo osobní vyzvednutí v sídle firmy

 

 

Naši partneři

image