Nebylo to ani uvolnění situace mezi prezidenty USA a Číny, ani umravnění Italů v jednáních o výši deficitu, které v pondělí 3. 12. vyvolalo kurzový ohňostroj na akciových trzích po celém světě.
Byl to šéf FEDu Jerome Powell, který během jediného měsíce změnil názor na měnovou politiku o 180 stupňů. Ještě v říjnu mínil, že „… měnová politika je dalece vzdálena od neutrální zóny“, což si profesionální hráči vyložili, že zvýšení úrokových sazeb nastane jednou v prosinci a pak 3-4krát v roce 2019.

Zda to byla Trumpova otevřená kritika na adresu Powella nebo začínající turbulence na amerických trzích či snad jiný důvod, který změnil tak rychle Powellovo mínění, to se už asi nedovíme. Powell totiž v pondělí prohlásil, že „…měnová politika je těsně pod hranicí neutrální zóny“, což je naprosto odlišná interpretace budoucí politiky FEDu. Tím lze totiž v dohledné době očekávat nejvýše jedno zvýšení úrokových sazeb, a to vyvolalo v pondělí pravou nákupní euforii na akciových trzích.
Následující dny ukáží, zda se jedná o počátek sezónní rallye typické pro konec roku anebo o nevýznamnou epizodu na dlouho očekávané cestě dolů.

Zlato před významnou metou 1240 USD!
Do tohoto obrazu perfektně zapadá aktuální přiblížení ceny zlata k první významné metě na cestě vzhůru, kterou je linie odporu u 1240 USD. O významu této linie jsme psali v našem článku z 23. listopadu „Když mluví zlato, mlčí svět“.
Dojde-li k jejímu úspěšnému proražení, uvolní se potenciál, který sahá v horizontu několika týdnů až měsíců k rozhodující metě 1366 USD.

Graf 1: Zlato 2017-2018 v USD

Zlato (aktuálně 1240,25 USD) bojuje s důležitou linií odporu 1240 USD (červená přerušovaná linie). Událost je označena v červené elipse. Prolomení linie (preferovaný scénář 1- zelená tečkovaná linie) uvolní potenciál k „frontové linii“ u 1360 USD (modrá vodorovná linie).
V případě selhání (scénář 2- červená bodová linie) bychom museli počítat s návratem k hodnotám kolem 1200/1210 USD.
(Zdroj: EKKA-Gold/Guidants)

Pro pozitivní scénář u zlata hovoří také extrémní pesimismus investorů. V grafu 2 je zřetelně vidět skutečnost, že nálada investorů (zelené čtverce na červené linii) se nachází na historicky extrémně nízké úrovni. Podobnou situaci extrémní skepse bylo možné sledovat na přelomu tisíciletí, kdy cena zlata (žlutá linie) přešla mezi lety 1999-2011 do razantního vzestupného trendu z hodnot kolem 240 USD až na 1.960 USD v roce 2011.

Graf 2: Cena zlata vs. investorská nálada

Hluboký pesimismus investorů dává tušit obrat trendu. Podobná situace předcházela na přelomu tisíciletí nástupu razantního vzestupného trendu, který přinesl dolarovým investorům 700% nárůst.
(Zdroj: GR Asset Management)

Závěr:
Již dnešní den (4. 12.) může přinést rozluštění tajenky, kam se bude dynamicky ubírat cena zlata v následujících týdnech a měsících. Prvním předpokladem je úspěšné zdolání mety u 1240 USD nejlépe na bázi pátečního uzavíracího kurzu.