Uživatel
Homepage > Zákaznická podpora
Zákaznická podpora

Sledování zásilek

Sledování zásilek

Zákazníka průběžně informujeme o

  • předání zásilky České poště s informací o evidenčním číslu zásilky (emailovou zprávou EKKA-Gold)
  • pohybu zboží (přihlášením na portál České pošty https://www.postaonline.cz/trackandtrace)
  • termínu předání zboží (SMS nebo e-mailovou zprávou České pošty)

O zásilce se lze rovněž informovat na telefonním čísle 556 205 014.

Za dodání neporušené zásilky odpovídá dopravce.

Při přebírání zkontrolujte pečlivě obálku, zda není porušena.