Uživatel
Homepage > Zákaznická podpora
Zákaznická podpora

Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů přikládá společnost EKKA-Gold velkou důležitost. Dodržování zákonných norem k ochraně osobních dat je pro nás samozřejmostí. V tomto případě se jedná o zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tato norma bude nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) s účinností od 25. května 2018.

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované osobě nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo podle určitých identifikátorů, jako je např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo podle zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.

 

Prvky osobních údajů jsou obecné (jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, občanství, IP adresa, fotka), organizační (pracovní nebo osobní adresa, telefonní číslo, email, ověřovací identifikační údaje) a citlivé osobní údaje (rasový původ, politické názory, genetické údaje, biometrické údaje, osobní údaje dětí).

 

Naše společnost se řídí principem odpovědnosti za dodržování zásad zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány zákonně, korektně a transparentně. Při zpracování minimalizujeme rozsah údajů. Po zákaznících vyžadujeme informace pouze v omezeném množství, především se jedná o údaje nutné pro vedení evidence spravovaných aktiv klientů, umožnění doručení zásilek a provádění finančních transakcí.

 

Archivace dat je elektronická v zabezpečených systémech naší společnosti. Správce IT systémů splňuje všechny zákonné požadavky na elektronické uchovávání dat.
Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy v archívu písemností v trezorové místnosti.
S osobními údaji našich klientů přicházejí do styku pouze vlastní prověření pracovníci. 

Údaje neposkytujeme žádné třetí straně.