Uživatel
Homepage > Slovníček pojmů
Sekce nápovědy

Investiční stříbro

Pojem investiční stříbro nemá oporu v zákoně ve smyslu osvobození od daně z přidané hodnoty. Na mince a slitky z ryzího stříbra je tudíž pohlíženo jako na jiné produkty z tohoto kovu a vztahuje se na ně povinnost uhrazení platné sazby DPH státu.