Uživatel
Homepage > Jak je to s daněmi?
Sekce nápovědy

Jak je to s daněmi?

Investiční zlato je v celé EU osvobozeno od DPH a nepodléhá clům. U ostatních vzácných kovů (stříbro, platina, paládium) platí platná sazba DPH. Z hlediska daně z příjmů jsou vzácné kovy posuzovány jako věci movité. To znamená, že případné zisky při prodeji jsou osvobozeny od daně z příjmu, pokud se nejedná o předmět Vašeho podnikání, tedy soustavnou a opakovanou výdělečnou činnost.