Uživatel
Homepage > Jak investovat do zlata?
Sekce nápovědy

Jak investovat do zlata?

1. Fyzické zlato je konzervativní investice. Nekupujte ho, abyste rychle zbohatli, ale s cílem dlouhodobě ochránit svůj majetek před znehodnocením inflací či krizemi. 2. Přidělte zlatu část portfolia. Doporučuje se 5-15% finančního majetku. 3. Kupujte zlato fyzické. Zlato lze totiž koupit i v „papírové“ podobě formou různých cenných papírů (investičních certifikátů, finančních derivátů na zlato a vzácné kovy, ETC apod.). Tyto zpravidla neumožňují dodání fyzického zlata, ale pouze právo na vyrovnání v penězích. „Papírové zlato“ je vhodné spíše pro krátkodobé až střednědobé spekulace. Fyzické zlato je naopak dlouhodobá ochrana před „černými“ scénáři. 4. Kupujte investiční zlato. Šperky, medaile a jiné estetické předměty nejsou investičním zlatem a jsou tedy zatíženy daní z přidané hodnoty. Naopak investiční zlato = cihly, slitky, mince jsou od DPH osvobozeny. 5. Kupujte investiční zlato nejlépe opakovaně a dlouhodobě. Využijete tak efektu průměrování nákupní ceny a ochráníte se tak proti riziku nesprávného načasování jednorázového nákupu za celou zamýšlenou částku.