Uživatel
Kategorie blogu

Mince nebo slitky?

Rady a tipy|14.10.2017

Nejprve je nutné rozlišit dvě skupiny mincí:
a) investiční mince
b) numismatické mince

Numismatické mince
jsou historické mince, u nichž samotná cena zlata a jeho obsah v minci nehraje zásadní roli. Jedná se o sběratelské mince, které jsou vzácné svým omezeným výskytem. Jejich cena může obsahovat významnou sběratelskou prémii a mnohonásobně tak převyšovat hodnotu zlata v ní obsaženém.

Investiční mince
Naproti tomu investiční mince se razí v potřebném množství neustále. Jejich výskyt není vzácný a jejich cena zpravidla kopíruje cenu zlata na burze. Těžko tedy předpokládat, že například Vídeňský filharmonik bude někdy sběratelsky vzácný. Jeho předností je, že již dnes je oficiálním platidlem a existuje trh, který umožňuje tuto minci v několika minutách prodat za cenu, která je odvozena od permanentně aktualizované ceny na burze.
Investiční mince jsou osvobozené od daně z přidané hodnoty.

Zlatý slitek
o stejné váze jako mince je zpravidla o nějaké procento levnější než mince. Postrádá však estetické provedení mince. Zpravidla však má také i nižší výkupní cenu.
Zlaté investiční slitky a cihly jsou osvobozené od daně z přidané hodnoty.

Učiňme tedy závěr
Klient ryze investiční, který chce jen deponovat část svého finančního majetku do zlata a nemá jinak žádný jiný požadavek, nechť využije raději nákupu slitků, vloží je do trezoru a doufá, že je nebude nikdy potřebovat. Klient, který se chce občas také pokochat krásou a mít k ruce třeba i hodnotný a krásný dar k obdarování svých blízkých, jistě neudělá chybu nákupem některé z široké palety investičních mincí.