Uživatel
Kategorie blogu

Svět nekrytých peněz visí na vlásku…a zlato chrání, když vlásek povolí.

Aktuality a zprávy|25.11.2015
Vážený čtenáři, v našich newsletterech neúnavně poukazujeme na nebezpečí a rizika pro úspory střadatelů. Tím aktuálním je finanční politika narůstajících státních dluhů a tisku peněz k jejich krytí. Tato politika-moderní ekonomickou mluvou zastřeně nazývána jako kvantitativní uvolňování, bohužel „zvítězila“ a jako ekonomická doktrína je praktikována v podstatě všemi vládami, centrálními bankami a finančním průmyslem po celém světě.

1. Světové zadlužení dosáhlo historických maxim 286% HDP
2. Trh má vždy pravdu, pokud je ještě trhem…

Vážený čtenáři,
v našich newsletterech neúnavně poukazujeme na nebezpečí a rizika pro úspory střadatelů. Tím aktuálním je finanční politika narůstajících státních dluhů a tisku peněz k jejich krytí. Tato politika-moderní ekonomickou mluvou zastřeně nazývána jako kvantitativní uvolňování, bohužel „zvítězila“ a jako ekonomická doktrína je praktikována v podstatě všemi vládami, centrálními bankami a finančním průmyslem po celém světě.
Avšak snad už jen ten, kdo nechce vidět, nevidí, že tato politika selhává ve všech koutech světa. Politika tisku prázdných peněz ve skutečnosti jen dočasně stimuluje miniaturní růst ve srovnání s astronomickými dluhy, coby náklady tohoto růstu. Tedy nepatrný růst je vykoupen biliónovými dluhy, které tak či onak jednou zaplatíme všichni – ztrátou kupní síly našich úspor (viz obrázek 1).

Obrázek 1: Globální dluhy vzrostly od roku 2007 o 57 biliónů USD.
Zdroj: Forbes statista, McKinsey Global Institute

Legenda: Černá barva - dluhy domácností, červená - dluhy firem, žlutá - vládní dluhy, modrá - dluhy finančních institucí. (Poznámka: V USA je bilión nazýván jako trillion).
 

Celosvětové zadlužení tak dosahuje 286% hrubého světového domácího produktu a každým dnem roste dál.

Ptáte se sami sebe, jak je možné, že tento stav nevidí naše slovutná ekonomická elita a (ne)zodpovědné politické instituce a setrvávají ve svém omylu – zřejmě až do trpkého konce?
Odpovíme trochu odlehčeně následujícím bonmotem: „Chyby se dají opakovat pouze ze dvou důvodů – z hlouposti nebo za cizí peníze“.

Ergo: Ani dnes se centrálním bankám a (dobře) placeným politikům nepodaří vynalézt žádné perpetuum mobile ekonomického růstu. Dluhy a „falešné“ peníze nikdy nebyly a nikdy se nemohou stát zdrojem udržitelného blahobytu a růstu. Právě naopak.

Proto znovu a znovu budeme opakovat naše neochvějné přesvědčení: „Kus zlata dobře uschovaný před všemi, kteří se nám chtějí dostat stále hlouběji do kapsy, je nejlepší způsob ochrany vlastní finanční budoucnosti.“

A že se asi nemýlíme…
Zde je výrok samotného „velekněze“ tisku peněz na dluh – bývalého šéfa FEDu Alana Greenspana, který v roce 1966 (tedy ještě před svým nástupem do FEDu) napsal ve své stati Zlato a finanční svoboda tato památná slova: „Státní zadlužení je jednoduše řečeno prostředek ke skrytému zcizování majetku občanů. Zlato chrání úspory před tímto lstivým procesem….(pokračování výroku).“
 

2. Trhy mají vždy pravdu, pokud jsou ještě trhy…

V našem newsletteru z 15. října 2015 jsme z aktuálního podnětu reagovali na významnou událost v dolarovém cenovém vývoji zlata. Zlato tehdy dynamicky překonalo významné technické bariéry u 1 142 USD respektive 1 178 USD (událost byla označena zelenou elipsou – viz graf 1).
Další vývoj však ukázal, jakou silou disponují krátkodobě operující spekulativní investoři, kteří tento nadějný průlom eliminovali a vrátili cenu zpět na úroveň pětiletého minima u cca 1 070 USD (oranžová šipka v grafu 1).

Graf 1: Zlato v USD – poslední průlom byl razantně eliminován

Zdroj: EKKA-Gold

Co to znamená?
Existuje zbytkové riziko, že krátkodobé spekulace mohou zlato zatlačit k hodnotám 1 030/980 USD, což jsou hodnoty z let 2008/2009. Zbytkové riziko z aktuální ceny 1 075 USD představuje tedy 4 – 9 %.
Naopak šance, že zlato pracuje po téměř pětiletém cenovém propadu o více než 45% na utváření svého cenového dna a že se tudíž nachází někde v blízkosti počátku nového vzestupného trendu, každým dnem narůstá.

Tento názor podporují také významné indikátory…
V horní části grafu 2, který ukazuje cenový vývoj zlata v USD/unci vidíme sklon šipky směrem dolů. Sklon šipky ve spodní části grafu (tzv. momentum) již pád nepotvrzuje a naopak ukazuje sklon směrem vzhůru. Tento úkaz je mezi analytiky nazýván jako pozitivní divergence a svědčí o slábnoucí dynamice daného pohybu, v tomto případě pohybu zlata směrem dolů.

Graf 2: Poslední propad v USD nemá podporu významných indikátorů (zlato v USD a momentum)

Zdroj: StockCharts.com – Krisensicher Investieren

Navíc…
Pro evropského investora je dolarový vývoj bezvýznamný, neboť nakupuje za EURO, respektive Kč.
A ten ukazuje poněkud optimističtější obrázek (viz graf 3).
Dolarovým grafem se zabýváme jen proto, že celý analytický svět prostě tento vývoj sleduje a komentuje. Faktem ale zůstává, že bez obratu trendu v USD zřejmě nedojde k definitivnímu obratu trendu zlata ani v ostatních měnách.

Graf 3:  Aktuální vývoj ceny zlata v EURO

Zdroj: StockCharts.com – Krisensicher Investieren

Zde jsou pozitivní signály z minulých týdnů stále aktivní. Prolomení dvojité linie u 1 000 Euro/unci směrem vzhůru (levá modrá šipka) a zastavení propadu na téže linii (pravá modrá šipka) na cestě dolů jsou velmi pozitivními signály.
 

Závěrem:
Ani „zardoušení“ posledního nadějného kupního signálu z října letošního roku podle našeho názoru nic nemění na faktu, že zlato pracuje na vytváření svého cenového dna. Proti zbytkovému riziku 4 – 9 % stojí robustní potenciál nového vzestupného trendu. Tento názor má celkovou oporu v různých technických indikátorech, ale také v celkovém stavu světového finančního systému, který nelze nazvat jinak než stav bezvýchodného předlužení. Rovněž celková geopolitická situace je nakloněna zlatu a vzácným kovům.
Kolísání ceny zlata může znervózňovat pouze spekulanta prahnoucího po krátkodobém zisku. Pro trpělivého investora, který krok za krokem postupně buduje svou zlatou rezervu jako ochranu před všemi „černými“ scénáři a nakupuje zlato za různé ceny a tím si průměruje výslednou nákupní cenu, je dobré, když kurzy občas klesají. Neboť za stejnou částku nakupuje při klesající ceně více gramů zlata.
A to se v delším časovém horizontu zaručeně vyplácí.