Uživatel
Kategorie blogu

Inflační trik

Aktuality a zprávy|17.05.2013
(přeloženo od Dr. Michaela Grandta) Zdá se Vám často také, že Vaše životní náklady stoupají rychleji, než uvádí statistický úřad ve svých statistikách o inflaci?

 

Je to paradox. Růst peněz v oběhu (peněžní agregát M1) v Německu rostl v minulém roce o 11%. A přesto byla vykázaná oficiálně inflace 1,7%. Jak to jde k sobě? Jednoduše. Statistický úřad může jednoduchým inflačním trikem míru inflace snížit.

Statistické triky
Statistikové vyhodnocují měsíční inflaci růsty spotřebitelských cen. K tomu slouží spotřební koš. Tento obsahuje zboží krátkodobé a dlouhodobé spotřeby. Avšak složení tohoto koše je statistiky neustále měněno, takže férové srovnání je sotva možné. Trik spočívá v tomto, že zatímco jídlo, energie, nájmy, benzín kupujete denně. Zboží jako televize, počítače, auta, pokud vůbec, jednou za několik let. Přesto jsou i tyto předměty dlouhodobě spotřeby zahrnuty do měsíčních propočtů. Tyto předměty jsou ale cenově spíše výhodnější. Tím se dá snížit míra zdražování.

Inflace není žádný boží akt, nýbrž je politicky „řízena“
Vlády a politikové nechtějí vykazovat vysoké míry znehodnocování peněz. Naopak, právě nízká inflace a vysoké míra hospodářského růstu zvyšují důvěru občanů ve stát.
Oficiální statistiky proto obsahují určité „přikrášlení“ a jsou výsledkem politické strategie. Samozřejmě, že to budou odpovědné osoby odmítat a rozporovat. Právě Vaše „pociťovaná“ inflace při nakupování je poctivější a pravdě blíže. Ta leží někde kolem 6-8% a vychází z větší části z růstu cen předmětů denní potřeby. Dejte tedy na svůj vlastní pocit.

Zlato je dlouhodobou ochranou proti inflaci
Zlato disponuje v dlouhodobém časovém horizontu, a to již více než 2500 let, konstantní kupní silou. Neboť zlato není uměle rozmnožitelné jako papírové peníze. Nafukuje-li se peněžní oběh bezcennými penězi, roste v ceně i zlato. Za jednu unci zlata jste si koupili již za Julia Caesara luxusní tuniku, stejně tak stál luxusní oblek na míru v roce 1910 jednu unci zlata. I dnes si za jednu unci zlata koupíte luxusní oblek.
Krátkodobě může dojít k různým cenovým odchylkám i poklesům, jak to prožíváme právě v těchto dnech. Nicméně pro nás platí: zlato chrání úspory před ztrátou kupní síly a slouží jako krizová měna.