Uživatel
Kategorie blogu

Goldreport 2013- In Gold we trust

Aktuality a zprávy|16.08.2013
(Autor: Ronald-Peter Stoeferle, incrementum.li- vybrané pasáže)

1. Náš kurzový cíl 2300 USD za unci zůstává nezměněn.
Navzdory konsensu, že vzestupný trend zlata je u konce, jsme toho názoru, že fundamentální argumenty hovoří pro zlato pádněji, než kdykoliv předtím. Ještě nikdy jsme nebyli v globálním měřítku konfrontování s tak ohromujícími „monetárními experimenty“. Pokud existovala někdy potřeba „pojistky finančního majetku“, pak je to právě teď.

Grafika 1: Hodnota měnového koše ve srovnání se zlatem

Vzhledem k fundamentálním faktům, tedy extrémnímu zadlužení států, téměř nulovým úrokovým sazbám a monetární expanzi, neměníme již náš dříve definovaný dlouhodobý kurzový cíl 2300 USD za unci.

2. Politika centrálních bank: QE= bezprecedenční tisk nekrytých peněz
Politika emise dluhových peněz vede k inflaci cen aktiv na trzích. Nejedná se zde o žádné opodstatněné růsty cen v důsledku zlepšených fundamentálních dat, ale pouze o nafukování spekulativních bublin, jejichž následná splasknutí mají fatální dopad na majetek investorů. Dokonce i samotný FED přiznává ve své studii (*1), že bez finančních intervencí centrální banky by ležel kurz akciového indexu S&P 500 o 50% níže.

3.  „Papírové“ zlato versus fyzické zlato.
Papírové zlato bazíruje na různých slibech protistran, z nichž drtivá většina vůbec nemá zájem o vlastnictví fyzického zlata. Jde jim především participovat na cenových pohybech a spekulací generovat profit. Nelze tudíž ztotožňovat participaci na kurzových pohybech zlata se samotným vlastnictvím zlata. Stejně tak jako existuje fundamentální rozdíl mezi majitelem finančního kontraktu na vepřové půlky a mezi sedlákem chovajícím vepře.
Trh s papírovým zlatem jen za několik posledních let rostl exponenciálním tempem. Podle studie LBMA (*2) bylo zobchodováno v roce 2011 na termínových trzích papírové zlato v objemu 50 miliard uncí. To odpovídá 600 násobku celosvětové roční produkce fyzického zlata.

4. Technická analýzy kurzu zlata a negativní sentiment signalizují vytváření cenového dna.
Vzhledem k tomu, že většina spekulantů (hráčů s papírovým zlatem) používá k obchodování prostředky technické analýzy (analýza grafů), představují pro ně určité hodnoty kurzu významné mety, u kterých jejich obchodní systémy automaticky spouštějí nákupní nebo prodejní pokyny. Takovou metou byl v dubnu kurz 1530 USD za unci. Jejím prolomením se automaticky spustila vlna výprodejů, která způsobila velmi dynamický propad ceny zlata.(viz grafika 2)

Grafika 2:  Korektury ceny zlata od počátku „býčího“ trendu

5. „Trend se rodí v panice a umírá v euforii“
Obecný pesimismus mezi investory znamená, že tito nejsou zainvestování a drží z obavy před klesajícími cenami hotovost, která bude muset být zainvestována v případě, když se kurzy otočí směrem vzhůru. Investoři pak „naskakují na rozjetý vlak“ a akcelerují tím cenový pohyb vzhůru.
Je obecnou pravdou, že špatný sentiment na jakémkoliv trhu je spíše poslem obratu vývoje, stejně tak jako je euforie poslem propadu.
 

Grafika 3: Hulbertův Gold Sentiment Index (v grafice modrá křivka)

Závěrem:

-Od roku 1971- tedy od počátku nové monetární éry- roste zlato průměrně v ceně o 8,95% ročně.
-Hodnota globálních aktiv představuje 223 biliónů USD (konec roku 2012)
-Podíl investovatelného zlata na celkových aktivech činí 1,1 biliónu USD= tedy pouze 0,5%
- Objem peněžní zásoby roste historicky výrazně rychleji než zásoba zlata (viz grafika 4)
- Renesance zlata ve finančnictví pokračuje. Sílí hlasy expertů (OMFIF=Official Monetary and Financial Institutions Forum), kteří požadují přijetí zlata jako monetární kolaterální krytí například uvnitř Mezinárodního měnového fondu.

„Význam zlata spočívá v jeho vlastnictví, nikoliv v jeho ceně.“
Anthony Deden