Uživatel
Kategorie blogu

18. 9. proběhne lidové hlasování ve Skotsku. Zvítězí centralismus nebo právo národů na sebeurčení?

Aktuality a zprávy|17.09.2014
Zítřek, tedy 18. 9. 2014, se může stát významným datem v Evropských dějinách. Skotové budou hlasovat o případném odtržení od Velké Británie. Podle průzkumů je výsledek neodhadnutelný a oba tábory jsou přibližně v rovnováze. Co by se stalo, kdyby zvítězila nezávislost Skotska?

Zítřek, tedy 18. 9. 2014, se může stát významným datem v Evropských dějinách. Skotové budou hlasovat o případném odtržení od Velké Británie. Podle průzkumů je výsledek neodhadnutelný a oba tábory jsou přibližně v rovnováze.

Co by se stalo, kdyby zvítězila nezávislost Skotska?
Především by dostala první ránu politika centralismu tak, jak je dnes propagována a prosazována evropskou politickou elitou. Vzniknul by precedens a zřejmě by zesílily hlasy z jiných částí Evropy, které jsou dnes „válcovány“ politickým paradigmatem o bezalternativnosti Evropské unie jakožto centralisticky řízeného superstátu.

Skotská nezávislost by vyslala signál, jak snadno lze vypovědět po staletí trvající unie, když lidé nevidí konkrétní výhody a podmínky pro svůj život.
Nezávislost Skotska by zřejmě vedla k vystoupení Británie z EU, což by mělo dalekosáhlé důsledky. Ta jako jediná dnes oponuje socialistické Francii a brání poslední zbytky volného tržního hospodářství. Bez ní by se otevřela cesta socialismu francouzského typu – tedy snižující se ekonomická výkonnost v kombinaci s rostoucími dluhy. Cesta, která již brzy může odhalit omezenost aktuálního politického receptu proti předlužení v podobě kvantitativního uvolňování a může otřást také absurdní, leč stále ještě neomezenou důvěrou ve „všemocnost“ byrokratů v centrálních bankách.

V takovém případě by zřejmě došlo k silným turbulencím na kapitálových trzích a majitelé papírových peněz a všech jejich moderních odvozenin by si opět mohli vzpomenout na nepřekonatelnou stabilitu nejstarších peněz v dějinách lidstva – na zlato v jeho fyzické podobě.