Úvod > FAQ

FAQ

Jak investovat do zlata?

1. Zlato je konzervativní investice. Nekupujte ho, abyste rychle zbohatli, ale s cílem dlouhodobě ochránit svůj majetek před znehodnocením. 2. Přidělte zlatu část portfolia. Doporučuje se 5-15% finančního majetku. 3. Kupujte zlato fyzické. Zlato lze koupit i v „papírové“ podobě formou různých cenných papírů (investičních certifikátů, ETC apod.). Tyto však nemusí vždy garantovat dodání fyzického zlata, ale pouze právo na vyrovnání v penězích. Papírové zlato je vhodné spíše pro krátkodobé až střednědobé spekulace. Fyzické zlato je naopak dlouhodobá ochrana před „nejčernějšími“ scénáři. 4. Kupujte investiční zlato. Šperky, medaile, nugety nejsou investičním zlatem a jsou tedy zatíženy daní z přidané hodnoty. Naopak investiční zlato = cihly, slitky, mince jsou od DPH osvobozeny. 5. Kupujte investiční zlato opakovaně a dlouhodobě. Využijete tak efektu průměrování nákupní ceny a ochráníte se tak proti riziku nesprávného načasování nákupu.

Slitky nebo mince?

Zlatá mince je obvykle nepatrně dražší než stejně velký slitek nebo cihla. Přidaná hodnota mince spočívá v tom, že investiční zlaté mince jsou (nebo v minulostu byly) v zemi svého původu oficiálním platidlem. Mají také vysokou estetickou hodnotu.

Máte zboží skladem?

Veškeré zboží v nabídce našeho E-shopu máme skladem a tudíž okamžitě k dodání. Kromě toho jsme schopni velmi operativně zajistit jakékoliv jiné zboží nad rámec naší nabídky v E-Shopu, respektive v naší prodejně.

Existuje hranice minimálního odběru?

Ne. U nás si můžete zakoupit zboží od 1 kusu.

Mohu si zboží vyzvednout osobně?

Jistě. Vaše zakoupené zboží si můžete osobně vyzvednout v rámci běžné pracovní doby v sídle naší firmy na Kostelní ulici 13 v Ostravě.

Mohu zaplatit platební kartou?

Ne. Ve snaze o udržení konkurečních cen nepodporujeme další subjekty navyšující finální cenu pro klienta.

Mohu zaplatit v eurech?

Ano, avšak jen hotově na pokladně naší prodejny nebo vkladem na náš Euro-účet v Komerční bance č. 43-6421530277/100. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky (faktury). Bankovní převod v eurech vzhledem k vysokým poplatkům bank nedoporučujeme.

Je nákup anonymní?

Nákupy do protihodnoty 270 000 Kč nevyžadují legitimaci kupujícího. Platby v hotovosti jsou podle zákona možné pouze do 270 000 korun. Platby nad tuto hranici musí být uhrazeny bezhotovostně bankovním převodem nebo vkladem kupujícího na náš účet.

Jak je to s daněmi?

Investiční zlato je v celé EU osvobozeno od DPH a nepodléhá clům. U ostatních vzácných kovů (stříbro, platina, paládium) platí platná sazba DPH. Z hlediska daně z příjmů jsou vzácné kovy posuzovány jako věci movité. To znamená, že případné zisky při prodeji jsou uplynutím 12 měsíců nezatíženy daní z příjmu.

První Předchozí 1 2 Další Poslední

Slovníček pojmů

Investiční zlato
Investičním zlatem se podle zákona č.235/2004 Sb. rozumí: zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin. Zlaté mince, které mají ryzost nejméně 900 tisícin, byly vyrobeny po roce 1800, jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

Investiční stříbro
pojem investiční stříbro nemá oporu v zákoně ve smyslu osvobození od daně z přidané hodnoty. Na mince a slitky z ryzího stříbra je tudíž pohlíženo jako na jiné produkty z tohoto kovu.

Platina a paládium
jsou stejně jako zlato a stříbro vhodným nástrojem k dlouhodobému uchování hodnoty majetku. Platina je dokonce vzácnější než zlato. Oba tyto kovy mají rovněž vyšší míru průmyslového využití než zlato a tudíž pro ně platí z hlediska osvobození od DPH totéž, co pro stříbro, tedy jejich cena je navýšena o aktuální sazbu daně.

Trojská unce (1 Oz)
je tradiční váhová jednotka, ve které se obchoduje zlato. Jedná se hmotnost 31,1035 gramu.

Cena zlata
se tvoří na komoditních trzích na základě nabídky a poptávky. Vzhledem k tomu, že se zlatem a ostatními drahými kovy se obchoduje na mnoha trzích světa v různých časových pásmech, vzniká tak téměř permanentně aktuální cena 24 hodin denně.Cena zlata na komoditním trhu je zpravidla uváděna v US Dolarech za 1 unci ryzího materiálu (999,9/1000) v objemu 1000 uncí (ca 31,1 kg.). Tato cena je tedy pro koncového investora prakticky nedosažitelná. Cena pro koncového zákazníka je navýšena o tzv. prémium.

Fixing
údaj o ceně v předem stanovenou denní dobu na určeném trhu. Velmi často se používá tzv. londýnský fixing, tedy cena drahého kovu v 11.30 hodin (dopolední fixing=am) a v 15.30 hodin (odpolední fixing= pm).

Prémium
je celková procentuální přirážka k aktuální světové ceně vzácného kovu. Zahrnuje v sobě náklady účastníku trhu s vzácnými kovy (transport, pojištění, ražba slitků nebo mincí,marže obchodníků aj.) Obecně platí: čím menší jednotková hmotnost zlaté mince nebo slitku, tím vyšší je prémium.(Např. cena 10 kusů 100 gr. slitků bude vyšší než u 1 kusu slitku o hmotnosti 1 kg).

Good delivery
jedná se o jakostní standard zlatých slitků rafinérů registrovaných v londýnské asociaci rafinérů (LBMA), jejichž zlaté a stříbrné slitky jsou akceptovány bez jakýchkoli dohadů a bez námitek. Takové slitky jsou nesou označení „London Good delivery“.

Zlaté mince
zlaté mince mohou být investiční a nebo numismatické. Cena numismatických mincí je navýšena o daň z přidané hodnoty, zato však mohou časem získat sběratelskou hodnotu, která může výrazně převýšit hodnotu zlatého obsahu v minci. Naproti tomu zlaté investiční mince jsou prodávány za aktuální hodnotu zlatého obsahu.Sběratelskou hodnotu získávají jen vyjímečně, neboť jsou raženy a dodávány dle aktuální poptávky.Jsou však osvobozeny od daně z přidané hodnoty a rovněž okamžitě likvidní.

Zlaté slitky a cihly
gramáže do 100 gramů včetně jsou dodávány zpravidla ve formě vylisovaných cihliček a do gramáže 100 gramů navíc ve formě tzv. kinebarů (zalisovaných v originálním obalu s certifikátem výrobce).Gramáže od 250 gramů výše jsou přímo odlévany do formy slitků.