Úvod > Aktuality

Aktuality

DRAGHÉDIE- ÚROKY V MÍNUSU A EKONOMICKÝ RŮST NIKDE.

Podobně jako genetičtí inženýři manipulující lidským genomem, manipuluje Mario Draghi v čele Evropské centrální banky „DNA trhů“, kterým je úroková sazba. Tento počin navíc „prodává“ veřejnosti coby řešení k nastartování ekonomického růstu. Přitom už i pozorovatelům z vlastních řad začíná být stále více jasné, že úroková sazba snížená z 0,15% na 0,05% nemůže mít žádný významný ekonomický účinek.

EKKA-Gold Newsletter září 2014

V dějinách není nic jistějšího než jistota změny.

O doporučeních Goldman Sachs a spol.

Ještě v březnu 2014 se přihlásil ke slovu Goldman Sachs a ústy své analytické hvězdy Jeffreye Currie zveřejnili svou cílovou cenu pro zlato na 1 050 USD za unci. Před několika týdny Currie svou prognózu opakoval – tedy 1 050 USD za unci.

Newletter EKKA-Gold 7

Červenec 2014

Newsletter EKKA-Gold 6

Červen 2014

„Euro nikdy nebude solidní měna.“

Mainstreamová média dávají prostor pouze názorům, které jsou v souladu s mocenským status quo. Přinášíme Vám také názory jiných intelektuálních evropských špiček, které nesdílí obecná dogmata, například, že Euro jako měna nemá žádnou jinou alternativu.

Newsletter EKKA-Gold 5

Květen 2014

Finanční represe: Odstranění státních dluhů na náklady střadatelů

Časy, kdy termínové vklady mohly být klasifikovány jako jistý finanční nástroj pro zaparkování úspor, jsou dávno pryč, stejně jako velkorysé zhodnocení prostředků vkladem na stavební spoření a podobné finanční produkty. Finanční represe státu na občanovi se přitvrzuje tempem, které odpovídá tempu narůstání státního zadlužení, jakožto výsledku permanentně dluhového (ne)hospodaření státu.

Prodejní doba - květen 2014.

Vážení zákazníci. V pátek 9. května bude prodejna v Ostravě na Kostelní ulici 13 uzavřena.

EKKA-Gold na BROKER KONGRESU V PRAZE 24. 4. 2014

Dvakrát ročně organizuje jedna z největších českých finančně poradenských společností Broker Trust a.s. kongres v Praze. EKKA-Gold, jakožto poskytovatel produktu „spoření ve zlatě“ pro společnost Broker Trust samozřejmě nemohla chybět.

Slovníček pojmů

Investiční zlato
Investičním zlatem se podle zákona č.235/2004 Sb. rozumí: zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin. Zlaté mince, které mají ryzost nejméně 900 tisícin, byly vyrobeny po roce 1800, jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

Investiční stříbro
pojem investiční stříbro nemá oporu v zákoně ve smyslu osvobození od daně z přidané hodnoty. Na mince a slitky z ryzího stříbra je tudíž pohlíženo jako na jiné produkty z tohoto kovu.

Platina a paládium
jsou stejně jako zlato a stříbro vhodným nástrojem k dlouhodobému uchování hodnoty majetku. Platina je dokonce vzácnější než zlato. Oba tyto kovy mají rovněž vyšší míru průmyslového využití než zlato a tudíž pro ně platí z hlediska osvobození od DPH totéž, co pro stříbro, tedy jejich cena je navýšena o aktuální sazbu daně.

Trojská unce (1 Oz)
je tradiční váhová jednotka, ve které se obchoduje zlato. Jedná se hmotnost 31,1035 gramu.

Cena zlata
se tvoří na komoditních trzích na základě nabídky a poptávky. Vzhledem k tomu, že se zlatem a ostatními drahými kovy se obchoduje na mnoha trzích světa v různých časových pásmech, vzniká tak téměř permanentně aktuální cena 24 hodin denně.Cena zlata na komoditním trhu je zpravidla uváděna v US Dolarech za 1 unci ryzího materiálu (999,9/1000) v objemu 1000 uncí (ca 31,1 kg.). Tato cena je tedy pro koncového investora prakticky nedosažitelná. Cena pro koncového zákazníka je navýšena o tzv. prémium.

Fixing
údaj o ceně v předem stanovenou denní dobu na určeném trhu. Velmi často se používá tzv. londýnský fixing, tedy cena drahého kovu v 11.30 hodin (dopolední fixing=am) a v 15.30 hodin (odpolední fixing= pm).

Prémium
je celková procentuální přirážka k aktuální světové ceně vzácného kovu. Zahrnuje v sobě náklady účastníku trhu s vzácnými kovy (transport, pojištění, ražba slitků nebo mincí,marže obchodníků aj.) Obecně platí: čím menší jednotková hmotnost zlaté mince nebo slitku, tím vyšší je prémium.(Např. cena 10 kusů 100 gr. slitků bude vyšší než u 1 kusu slitku o hmotnosti 1 kg).

Good delivery
jedná se o jakostní standard zlatých slitků rafinérů registrovaných v londýnské asociaci rafinérů (LBMA), jejichž zlaté a stříbrné slitky jsou akceptovány bez jakýchkoli dohadů a bez námitek. Takové slitky jsou nesou označení „London Good delivery“.

Zlaté mince
zlaté mince mohou být investiční a nebo numismatické. Cena numismatických mincí je navýšena o daň z přidané hodnoty, zato však mohou časem získat sběratelskou hodnotu, která může výrazně převýšit hodnotu zlatého obsahu v minci. Naproti tomu zlaté investiční mince jsou prodávány za aktuální hodnotu zlatého obsahu.Sběratelskou hodnotu získávají jen vyjímečně, neboť jsou raženy a dodávány dle aktuální poptávky.Jsou však osvobozeny od daně z přidané hodnoty a rovněž okamžitě likvidní.

Zlaté slitky a cihly
gramáže do 100 gramů včetně jsou dodávány zpravidla ve formě vylisovaných cihliček a do gramáže 100 gramů navíc ve formě tzv. kinebarů (zalisovaných v originálním obalu s certifikátem výrobce).Gramáže od 250 gramů výše jsou přímo odlévany do formy slitků.