Úvod > Aktuality

Aktuality

BANKOVNÍ EXPERTI „OBJEVUJÍ AMERIKU“: POLITIKA TISKU PENĚZ SELHÁVÁ!

Ještě v roce 2015 se dal pohled bankovních expertů na zlato v roli investice shrnout do hodnocení, že…“ zlato je v podstatě podřadná investice, která nepřináší ani úroky ani dividendu“. Bezradnost z nulových úrokových sazeb a rizika měnového systému postaveného na dluzích vede dnes tytéž experty, aby doporučovali zlato jako zajímavou investici.

Zlato "tráví" velké sousto z Brexitu

Po stodolarovém zisku po Brexiku zlato konsoliduje síly k dalšímu vzestupu

Provozní doba prodejny

Vážení zákazníci. V měsících červenci a srpnu bude naše prodejna v Ostravě na Kostelní ulici otevřena následovně:

Zlato pokračuje v dynamickém růstu

Zlato dnes ráno prolomilo důležitou bariéru 1306 USD

V červnu si držte čepice!

Obsah: 1. Britům se vždy podařilo stát na straně vítězů. 2. Nulové úroky – zlaté časy pro zlato. 3. Lord Mervyn King – další centrální bankéř s pohnutím svědomí? 4. Proč zlato nesmí stoupat… 5. Poptávka po investičním zlatě prudce roste 6. AuRENTA®- novinka, která nadchne…

Posilujeme náš tým!

Rostoucí zájem o vzácné kovy z řad klientů, ale hlavně finančně poradenských společností, nás dovedl k rozhodnutí posílit náš tým o pozici obchodního ředitele. Tuto pozici s účinnosti od 1. března 2016 zaujal Ing. Petr Volák

Stane se rok 2016 startovací rampou pro druhou fázi historického vzestupu zlata?

Obsah: a) Fyzické zlato je v éře astronomických dluhů nezbytností b) Strategické argumenty pro zlato c) Taktické signály pro rok 2016 d) Závěrem

Svět nekrytých peněz visí na vlásku…a zlato chrání, když vlásek povolí.

Vážený čtenáři, v našich newsletterech neúnavně poukazujeme na nebezpečí a rizika pro úspory střadatelů. Tím aktuálním je finanční politika narůstajících státních dluhů a tisku peněz k jejich krytí. Tato politika-moderní ekonomickou mluvou zastřeně nazývána jako kvantitativní uvolňování, bohužel „zvítězila“ a jako ekonomická doktrína je praktikována v podstatě všemi vládami, centrálními bankami a finančním průmyslem po celém světě.

Proč je zákaz držení zlata nepravděpodobný?

Roland Leuschel a Claus Vogt jsou autory finančních bestsellerů „Greenspan Dossier“, „Inflační past“ a vydavateli placeného média „Krisensicher Investieren“ (Jak investovat protikrizově), ve kterém radí svým čtenářům, jak si počínat se svými úsporami a kapitálem v podmínkách současného finančního systému. Oba jsou sami velmi zkušení a úspěšní investoři. Ve svých knihách a názorech ostře kritizují „kult centrálního bankovnictví“ a nezodpovědnou finanční politiku moderního sociálního státu, postavenou na astronomickém kupení dluhů a tisku peněz. Oba autoři jsou mimo jiné přesvědčeni, že Kypr a Řecko jsou pouze počátkem procesu státních bankrotů. Náš tým měl minulý týden vzácnou příležitost v rámci mnichovského veletrhu vzácných kovů osobně hovořit právě s Clausem Vogtem, se kterým publikovala společnost Smart Investor velmi zajímavý rozhovor.

Z aktuálního podnětu: Zlato překonalo důležitou metu na cestě vzhůru

Čtvrtek 15. října 2015 by se mohl stát důležitým datem pro zlato. Proč? Dnešnímu světu finančních trhů dominuje snaha o rychlý profit. Pro krátkodobý trading nejsou ani tak důležitá fundamentální data, jako spíše správný odhad krátkodobého pohybu nahoru nebo dolů a využití tohoto pohybu k docílení zisku. Na růstu i poklesu lze vydělat. Většina investorů používá víceméně stejných nástrojů k obchodování. Tyto nástroje lze nazvat analýzou grafu. Investoři se snaží odhadnout podle různých trendových linií a grafových obrazců chování trhu a vývoj ceny daného aktiva. A tak můžeme pozorovat, že překonání určitých cenových linií způsobují akceleraci kurzu daným směrem.

Slovníček pojmů

Investiční zlato
Investičním zlatem se podle zákona č.235/2004 Sb. rozumí: zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin. Zlaté mince, které mají ryzost nejméně 900 tisícin, byly vyrobeny po roce 1800, jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

Investiční stříbro
pojem investiční stříbro nemá oporu v zákoně ve smyslu osvobození od daně z přidané hodnoty. Na mince a slitky z ryzího stříbra je tudíž pohlíženo jako na jiné produkty z tohoto kovu.

Platina a paládium
jsou stejně jako zlato a stříbro vhodným nástrojem k dlouhodobému uchování hodnoty majetku. Platina je dokonce vzácnější než zlato. Oba tyto kovy mají rovněž vyšší míru průmyslového využití než zlato a tudíž pro ně platí z hlediska osvobození od DPH totéž, co pro stříbro, tedy jejich cena je navýšena o aktuální sazbu daně.

Trojská unce (1 Oz)
je tradiční váhová jednotka, ve které se obchoduje zlato. Jedná se hmotnost 31,1035 gramu.

Cena zlata
se tvoří na komoditních trzích na základě nabídky a poptávky. Vzhledem k tomu, že se zlatem a ostatními drahými kovy se obchoduje na mnoha trzích světa v různých časových pásmech, vzniká tak téměř permanentně aktuální cena 24 hodin denně.Cena zlata na komoditním trhu je zpravidla uváděna v US Dolarech za 1 unci ryzího materiálu (999,9/1000) v objemu 1000 uncí (ca 31,1 kg.). Tato cena je tedy pro koncového investora prakticky nedosažitelná. Cena pro koncového zákazníka je navýšena o tzv. prémium.

Fixing
údaj o ceně v předem stanovenou denní dobu na určeném trhu. Velmi často se používá tzv. londýnský fixing, tedy cena drahého kovu v 11.30 hodin (dopolední fixing=am) a v 15.30 hodin (odpolední fixing= pm).

Prémium
je celková procentuální přirážka k aktuální světové ceně vzácného kovu. Zahrnuje v sobě náklady účastníku trhu s vzácnými kovy (transport, pojištění, ražba slitků nebo mincí,marže obchodníků aj.) Obecně platí: čím menší jednotková hmotnost zlaté mince nebo slitku, tím vyšší je prémium.(Např. cena 10 kusů 100 gr. slitků bude vyšší než u 1 kusu slitku o hmotnosti 1 kg).

Good delivery
jedná se o jakostní standard zlatých slitků rafinérů registrovaných v londýnské asociaci rafinérů (LBMA), jejichž zlaté a stříbrné slitky jsou akceptovány bez jakýchkoli dohadů a bez námitek. Takové slitky jsou nesou označení „London Good delivery“.

Zlaté mince
zlaté mince mohou být investiční a nebo numismatické. Cena numismatických mincí je navýšena o daň z přidané hodnoty, zato však mohou časem získat sběratelskou hodnotu, která může výrazně převýšit hodnotu zlatého obsahu v minci. Naproti tomu zlaté investiční mince jsou prodávány za aktuální hodnotu zlatého obsahu.Sběratelskou hodnotu získávají jen vyjímečně, neboť jsou raženy a dodávány dle aktuální poptávky.Jsou však osvobozeny od daně z přidané hodnoty a rovněž okamžitě likvidní.

Zlaté slitky a cihly
gramáže do 100 gramů včetně jsou dodávány zpravidla ve formě vylisovaných cihliček a do gramáže 100 gramů navíc ve formě tzv. kinebarů (zalisovaných v originálním obalu s certifikátem výrobce).Gramáže od 250 gramů výše jsou přímo odlévany do formy slitků.