Úvod > Aktuality

Aktuality

Politika tisku peněz selhává a vzbuzuje obavy Němců

Dlouhodobě téměř v každém našem příspěvku se stavíme kriticky k současné politice centrálních bank, postavené na bezbřehém tisku peněz k pokrytí státních dluhů. Nejenže tato politika selhává ve vztahu ke slibovanému ekonomickému růstu, nýbrž způsobuje ztrátu kupní síly úspor obyvatelstva.

Prodejní doba mezi vánočními svátky

Vážení zákazníci. Děkujeme Vám za Vaši přízeň v roce 2016.

Odhalení manipulací s cenami vzácných kovů velkými bankami

Mnohokrát jsme sledovali na trzích tak silné nelogičnosti, že jsme nemohli nevyslovit názor, že s kurzy někdo manipuluje...

Chybí až 180 miliónů uncí zlata ročně

Vážení klienti, vážení partneři. S blížícím se koncem roku bychom Vám rádi poděkovali za důvěru a spolupráci v roce 2016 a chtěli bychom Vám popřát šťastné a veselé vánoce a do Nového roku především ten nejcennější kapitál – pevné zdraví a také mnoho osobních i profesních úspěchů. Na co se připravit ve zbytku roku 2016 a v roce následujícím?

Aktualizace systému

Vážení klienti. Ve čtvrtek 1. prosince 2016 proběhne plánovaná údržba elektronické aplikace spoření.

Jak spoří zlato Švýcaři?

Švýcaři patří mezi národy s vysokou afinitou ke zlatu. Dá se říci, že byste jen stěží našli tradiční švýcarskou rodinu, ve které by chybělo zlato ve své fyzické podobě mincí či slitků jako neodmyslitelná součást celkového majetkového portfolia rodiny. U příležitosti návštěvy našich švýcarských kolegů u nás v Ostravě jsme se dozvěděli i zajímavý „klíč“ k určení minimálního množství zlata v rodině.

Říjen je obávaný měsíc…

Měsíc říjen platí mezi investory mezi noční můry. Největší a fatální burzovní krachy se udály právě v tomto měsíci. V tomto kontextu varuje také známý finanční historik a měnový expert Mike Maloney v rozhovoru s časopisem Peak Prosperity před nebezpečím na finančních trzích. Podle něj má ultra volná politika centrálních bank krajně destruktivní důsledky, neboť nemá pro ekonomiku stimulující nýbrž naopak deformující účinek.

Zlato na důchod

Obsahem dnešního newsletteru je náš článek, který vyšel v posledním srpnovém týdnu v profesním časopise „PROFI PORADENSTVÍ A FINANCE“.

Investiční zlato - rekordní poptávka

Poptávka po investičním zlatě na rekordní výši a Warren Buffett se zbavuje veškerých finančních derivátů. Podle nejnovějšího reportu Světové zlatého koncilu – (World Gold Council) dosáhla poptávka po investiční zlatě za 1. pololetí roku 2016 rekordní výše 1064 tun. Překonala tak i hodnoty stejného období krizového roku 2009, kdy poptávka činila 917 tun zlata.

CENA ZLATA DO ČERVNA 2018 NA 2300 USD (INCREMENTUM AG, LICHTENŠTEJNSKO)

Podle expertů lichtenštejnské společnosti Incrementum AG Ronalda Stöferleho, vydavatele ročního reportu „ In Gold we trust“ by měla cena zlata do června 2018 vystoupat na 2300 USD za unci.

Slovníček pojmů

Investiční zlato
Investičním zlatem se podle zákona č.235/2004 Sb. rozumí: zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin. Zlaté mince, které mají ryzost nejméně 900 tisícin, byly vyrobeny po roce 1800, jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

Investiční stříbro
pojem investiční stříbro nemá oporu v zákoně ve smyslu osvobození od daně z přidané hodnoty. Na mince a slitky z ryzího stříbra je tudíž pohlíženo jako na jiné produkty z tohoto kovu.

Platina a paládium
jsou stejně jako zlato a stříbro vhodným nástrojem k dlouhodobému uchování hodnoty majetku. Platina je dokonce vzácnější než zlato. Oba tyto kovy mají rovněž vyšší míru průmyslového využití než zlato a tudíž pro ně platí z hlediska osvobození od DPH totéž, co pro stříbro, tedy jejich cena je navýšena o aktuální sazbu daně.

Trojská unce (1 Oz)
je tradiční váhová jednotka, ve které se obchoduje zlato. Jedná se hmotnost 31,1035 gramu.

Cena zlata
se tvoří na komoditních trzích na základě nabídky a poptávky. Vzhledem k tomu, že se zlatem a ostatními drahými kovy se obchoduje na mnoha trzích světa v různých časových pásmech, vzniká tak téměř permanentně aktuální cena 24 hodin denně.Cena zlata na komoditním trhu je zpravidla uváděna v US Dolarech za 1 unci ryzího materiálu (999,9/1000) v objemu 1000 uncí (ca 31,1 kg.). Tato cena je tedy pro koncového investora prakticky nedosažitelná. Cena pro koncového zákazníka je navýšena o tzv. prémium.

Fixing
údaj o ceně v předem stanovenou denní dobu na určeném trhu. Velmi často se používá tzv. londýnský fixing, tedy cena drahého kovu v 11.30 hodin (dopolední fixing=am) a v 15.30 hodin (odpolední fixing= pm).

Prémium
je celková procentuální přirážka k aktuální světové ceně vzácného kovu. Zahrnuje v sobě náklady účastníku trhu s vzácnými kovy (transport, pojištění, ražba slitků nebo mincí,marže obchodníků aj.) Obecně platí: čím menší jednotková hmotnost zlaté mince nebo slitku, tím vyšší je prémium.(Např. cena 10 kusů 100 gr. slitků bude vyšší než u 1 kusu slitku o hmotnosti 1 kg).

Good delivery
jedná se o jakostní standard zlatých slitků rafinérů registrovaných v londýnské asociaci rafinérů (LBMA), jejichž zlaté a stříbrné slitky jsou akceptovány bez jakýchkoli dohadů a bez námitek. Takové slitky jsou nesou označení „London Good delivery“.

Zlaté mince
zlaté mince mohou být investiční a nebo numismatické. Cena numismatických mincí je navýšena o daň z přidané hodnoty, zato však mohou časem získat sběratelskou hodnotu, která může výrazně převýšit hodnotu zlatého obsahu v minci. Naproti tomu zlaté investiční mince jsou prodávány za aktuální hodnotu zlatého obsahu.Sběratelskou hodnotu získávají jen vyjímečně, neboť jsou raženy a dodávány dle aktuální poptávky.Jsou však osvobozeny od daně z přidané hodnoty a rovněž okamžitě likvidní.

Zlaté slitky a cihly
gramáže do 100 gramů včetně jsou dodávány zpravidla ve formě vylisovaných cihliček a do gramáže 100 gramů navíc ve formě tzv. kinebarů (zalisovaných v originálním obalu s certifikátem výrobce).Gramáže od 250 gramů výše jsou přímo odlévany do formy slitků.